NPH2020_343/344/345/346: Thời sự Việt Nam – Hoa Kỳ – tội đồ dân tộc liên quan đến vụ Đồng Tâm vào rọ – P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Phương liên can đến vụ Đồng Tâm vào nhà đá để “đồng tâm” – Video ngày 23/6/2020

NPH2020_344: TSKH Đoàn Hương nói về MXH câu view và fake news – P2

NPH2020_345: Thời sự Việt Nam MXH – ANM – LL47 – DBHB loạn xì ngầu – P3

NPH2020_346: Vấn nạn cộng đồng NVHN cực đoan chống Cộng và trả lời thắc mắc độc giả – P4 (Hết)

Trong nước độc giả thích chuyện cộng đồng NVHN mọc rễ hận thù như thế nào? Video ngày 23/6/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s