LH2020 Về Đây Nghe Em – Trần Quang Lộc – Thể hiện: Ca sĩ Lệ Hằng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Chương trình với chủ đề tưởng nhớ nhạc sĩ tài danh TRẦN QUANG LỘC

Chương trình giao lưu với khán giả ái mộ tối 10/6/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s