LH2020 Album 06: Tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Quang Lộc

Tối 10/6/2020 ca sĩ Lệ Hằng giao lưu văn nghệ trong số có 2 nhạc phầm “Em Mùa Thu Hà Nội” và “Về Đây Nghe Em” để tưởng nhớ anh. Kính mời các bạn thưởng thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s