Yêu cầu MC và BGĐ VietFace không nên lạm dụng sự “thay mặt” người khác mà không có phép.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Kính gửi bạn đọc thư khiếu nại của thienhasu2018 về một chương trình Việt ngữ đạ mạo danh cử tri Westminster và cộng đồng người Việt Little Saigon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s