Truyền hình nước ngoài khen ngợi phương thức phòng chống dịch coronavirus của Việt Nam

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Việt Nam dẫn đầu thế giới về phòng chống dịch Coronavirus. Với một dân số gần 100 triệu mà chỉ có hơn 300 ca nhiễm và không có tử vong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s