Nhiệt Liệt Chào Mừng Sanh Nhật Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

On Sunday, May 17, 2020, 10:13:27 AM PDT, Le tran <letran4820@hotmail.com> wrote:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


(Rút ra từ cuốn Thơ Việt Thế Kỷ 20 Chọn Lọc Và Bình NXB Thanh Niên năm 1999 tác giả Trinh Đường, bổ sung bài dẫn của Giáo Sư Từ Mai Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa Việt Nam The Vietnamese Culture Magazine số Mùa Xuân 2020 xuất bản tại Texas Mỹ)
NHỚ VỀ HÀ NỘI VÀNG SON


Ôi ngày mười chín ngày oanh liệt!
Sông đỏ hoa vàng khắp bốn phương
Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt
Vang sang bờ nọ Thái Bình Dương.
Ba mươi sáu phố ngày hôm ấy
Là những ngành sông đỏ sóng cờ
Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại
Năm cánh xòe trên năm cửa ô.
Xôn xao hành khúc xây Đời Mới
Tráng khúc du dương “Ngọn Quốc Kỳ”
Tóc bạc má hồng mê vận hội
Cùng trai nước Việt hát “Ra Đi”.
Chen tiếng hoan hô này khẩu hiệu
Muôn Năm Chủ Tịch Hồ Chí Minh!
Muôn Năm Người Lính Già Tiêu Biểu
Vì Giang Sơn Quyết Bỏ Gia Đình.
Ôi ngày mười chín ngày sung sướng
Vạn ước mong dồn một ước mong!
Ôi mùa Thu ấy, mùa Tin Tưởng!
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng
Ba kỳ hỡi hỡi người dân Việt
Mau võ trang cùng tiến bước lên
Cùng tiến bước lên!  Thề một chết
Đòi hoa Hà Nội, sóng Long Biên
Cho hoa kia nở vàng như cũ
Cho sông này dâng đỏ gấp xưa…
Ôi lá cờ sao từng đã ngự
Giữa lòng dân tộc, giữa kinh đô!
Kinh đô ngàn thuở, đòi cho được
Và quét hôi tanh sạch đất này!
Trả hôm mười chín mùa Thu trước
Về cho mười chín Thu mai đây!

Vũ Hoàng Chương, 1947(Rút ra từ cuốn Thơ Việt Thế Kỷ 20 Chọn Lọc Và Bình NXB Thanh Niên năm 1999 tác giả Trinh Đường, bổ sung bài dẫn của Giáo Sư Từ Mai Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa Việt Nam The Vietnamese Culture Magazine số Mùa Xuân 2020 xuất bản tại Texas Mỹ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s