Dương Văn Minh thà đầu hàng không nô lệ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Giữa lúc các cánh quân giải phóng đang thần tốc tiến về Sài Gòn thì sáng ngày 28/4, tướng tình báo Pháp Francois Vanussème đã tới gặp Tổng thống Dương Văn Minh và đề nghị Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Trung Quốc đem quân can thiệp để cứu quân lực hạng tư thế giới đang trong cơn nguy kịch. Một nhân viên ngoại giao Trung Quốc đề nghị quân lực Việt Nam Cộng hòa hãy cố thủ, án ngữ Vùng 4 Chiến thuật, hứa hẹn Trung Quốc sẽ đem quân đánh vào biên giới miền Bắc Việt Nam để giải vây.

Spielgel

Dương Văn Minh, vốn đã được Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam thông qua em trai là Dương Văn Nhựt (bí danh Mười Ty, Đại tá Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam) và gia đình thuyết phục từ trước, đã từ chối và nói:”Tôi cảm ơn thiện chí của ông, nhưng trong đời tôi, tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc.”

Rõ ràng là đến phút chót thì các nước lớn vẫn không từ bỏ âm mưu chia cắt đất nước ta. Nhưng ông Dương Văn Minh trong thời điểm lịch sử đã chọn làm “một người Việt Nam- vì Việt Nam” đập tan mưu đồ của bọn bá quyền.

Nguyễn Hữu Thái. Hồi ức “Dương Văn Minh và tôi” năm 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s