NPH2020_041: Cái gọi là bài cậy đăng không có tiền trả số 13.

KBCHN mạn phép làm lật sư để giải thích nội dung bài viết của luật sư thứ thiệt.

Nếu muốn hỗ trợ để duy trì tiếng nói sự thật tại hải ngoại các bạn có thể đặt tài chính vào Paypal tại địa chỉ: https://paypal.com/thacmac52
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s