Toàn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump ngày 4/2

“Tổ tiên chúng ta đã xây dựng một nền cộng hòa đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Và chúng ta đang làm cho nó vĩ đại hơn bao giờ hết!” – Tổng thống Trump phát biểu trong Thông điệp Liên bang tại Quốc hội Mỹ vào ngày 4/2. Ông đã liệt kê nhiều thành tựu trong 3 năm qua và những kế hoạch sắp tới, đưa ra quan điểm về Trung Quốc, Iran, Venezuela cũng như các chính sách trong nội bộ nước Mỹ. Phủ bóng đen lên bài phát biểu của tổng thống Mỹ là thái độ căng thẳng và lạnh nhạt giữa ông và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ông Trump từ chối bắt tay Chủ tịch Hạ viện lúc lên bục đọc bài phát biểu, đổi lại bà Pelosi xé toạc bản in Thông điệp Liên bang khi ông Trump vừa kết thúc thuyết trình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s