NPH2020_040: Chúc mừng Năm Mới 2020 từ TBT/CT CHXHCN Việt Nam

KBCHN hân hạnh được chia sẻ cùng mọi người hình ảnh của lãnh đạo Hồ Chí Minh từ trong nước ra hải ngoại qua tầm nhìn KBCHN. Bạn đọc tự do tải về để treo trên tường “mỗi nhà một cuốn lịch 2020 do TBT/CT nước tặng có chân dung chủ tịch HCM.” Video này thêm lời đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s