Tòa Houston ra lệnh cách ly và cấm không công bố kết quả bầu cử của CĐNV Houston

 Tạm dịch:

Lệnh cách ly tạm thời:

Sau khi xem xét kỹ đơn xin cách ly tạm thời của các nguyên đơn Steven Điêu, Kevin Vu, và Tinh Do, những khiếu nại kèm theo tài liệu bổ túc , và những thảo luận của tư vấn pháp luật, Tòa chấp thuận đơn xin cách ly. Tòa cũng tìm thấy những dấu hiệu có thể dẫn đến thương tích và có quyền được xin hỗ trợ. Tòa còn tìm thấy viễn ảnh nếu tòa không chấp thuận đơn xin tạm cách ly, những nguyên đơn này sẽ có thể bị hãm hại.

Vì vậy, Tòa ban phán quyết như sau:
a. Các bị đơn Quoc-Anh Tran, Winston Nguyen, Hillary Dinh, Hoang Nguyen, Hung Minh Nguyen, ., Nga Nguyen, Dennis Vo, Vinh Mai Tuong Nguyen, Hong Vo, Tri Tran, Yeu Ti Nguyen, Mary Pham (tên tục Nhan Thi Pham,) Tu Van Be, Thiet Huu Nguyen, Xuan-Thai Manh, Kim-Bang Nguyen, và Jimmy Nguyen Bowden, và tất cả những hoạt động trong sinh hoạt hoặc tham dự của bị đơn, những người nhận được công bố được phát lệnh gửi đến các cá nhân hoặc một cách khác, có liên hệ và cách ly từ:
(1) Sửa đổi hoặc thiêu hủy các tài liệu hoặc những chứng cớ liên quan đến tài chính của cộng đồng Việt nam vùng Houston và Phụ Cận, tổ chức (“VNCH”) hoặc cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11 năm 2019.

(2) Chuyển tiền bạc của cơ quan VNCH hoặc viết chi phiếu trả cho VNCH, và

(3) mọi hành động tự xưng là thành viên thực thụ cu3as VNCH, bao gồm các sự việc không giới hạn đến ngưng các buổi họp của cộng đồng hoặc chủ tọa các buổi họp của VNCH.

b. Thư ký tòa án sẽ gửi đến các bị cáo rằng buổi điều trần về đơn khiếu nại của nguyên đơn sẽ được ấn định vào ngày 3 tháng 2, năm 2020 vào lúc 3.30 chiều. Mục đích của phiên tòa sẽ quyết định rằng xác định xem lệnh cấm tạm thời này có nên được thực hiện một lệnh tạm thời trong khi chờ phiên xử chính thức.

c. Tiền thế chấp là 500 USD.

Lệnh này sẽ hết hiệu lực ngày 6/2/2020

Ký ngày 23/1/2020 lúc 3.51 chiều.

Chánh Án ký tên.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s