ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG HOUSTON VI PHẠM

THS2018: Tòa soạn dành cho mọi phe nhóm đối lập lời phản biện.

Kính thưa qúy vị,

Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức bầu cử ( UBVĐ & TCBC ) cộng đồng Houston đã vi phạm nghiêm trọng bốn thể lệ bầu cử

Chúng tôi xin chứng minh rõ ràng :

 VI PHẠM 1

      ĐẠI DIỆN UBVĐ & TCBC  CỐ TÌNH LÀM  LÁ PHIẾU BẦU TRỞ THÀNH BẤT HỢP LỆ

Hình thức của lá phiếu : Ban đầu, mỗi liên danh sẽ có một lá phiếu riêng theo mẫu qui đình của thể lệ bầu cử, nhưng đã được thay đổi  vào phút chót.  Tên của ba liên danh  Hợp Nhất – Đoàn Kết –  Xây Dựng được để chung vào một lá phiếu.  Lá phiếu bầu được chia thành 3 phần,  tên của ba liên danh được in vào mỗi phần trên lá phiếu bầu theo thứ tự  Đoàn Kết ở phần đầu lá phiếu, Hợp Nhất ở phần giữa lá phiếu và Xây Dựng ở phần thứ ba.. 

Thủ tục bầu cử :  Cử tri sẽ đánh dấu vào phần có tên của liên danh mà mình muốn bầu, gấp đôi lá phiếu, bỏ lá phiếu vào phong bì, rồi bỏ vào thùng phiếu.

Ví dụ :  Nếu cử tri muốn bầu cho Liên danh Hợp Nhất được in ở phần giữa lá phiếu, cử tri sẽ đánh dấu vào ngăn ở giữa, gấp đôi lá phiếu  rổi bỏ vào thùng phiếu.

Thể lệ bầu cử cộng đồng Houston nhiệm kỳ 2020 – 2022 qui đình tại ĐIỀU V –  BẦU CỬ –  Khoản 3  rằng mỗi phòng phiếu,  chỉ có ba ( 3 )  nhân viên hoặc thiện nguyện viên của Uỷ Ban Vận Động  & Tổ Chức Bầu Cử ( UBVĐ & TCBC ) là có quyền quyết định mọi sự việc xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu,  như sau :

ĐIỀU V –  BẦU CỬ :

Khoản 3 :  Ban phụ trách  phòng phiếu gồm tối thiểu 3 người do UBVĐ & TCBC  chỉ định gồm:

•    Một (1 ) Trưởng ban điều hành

•    Hai ( 2 ) hay nhiều Phó Trưởng ban

•    Mỗi liên danh có quyền cử tối đa hai ( 2 ) đại diện tại mỗi phòng phiếu để quan sát việc bầu cử.

Hai ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh là các thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC đã tham dự việc huấn luyện về thủ tục bầu cử cộng đồng cẩn thận và cách thức giải quyết các vấn đề có thể xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu.

Để thi hành  ĐIỀU V –  BẦU CỬ –  Khoản 3 nói trên, ông Trần Trí, Trưởng UBVĐ & TCBC đã chỉ đình hai ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh phụ trách địa điểm bỏ phiếu tại khu chợ Việt Hoa.  Ông Trần Thanh Tùng là Trưởng ban điều hành và ông Đào Kinh Doanh là Phó.

Mỗi liên danh Hợp Nhất – Đoàn Kết – Xây Dựng đều cử đại diện tại địa điểm chợ Việt Hoa với tư cách là quan sát viên để quan sát việc bầu cử.  Nhiệm vụ của quan sát viên chỉ là đứng nhìn để nhận biết việc bầu cử có sai phạm nào không, nếu có, họ sẽ cùng với Ban phụ trách  phòng phiếu lập biên bản xác nhận sự việc.

Đại diện của Liên danh Hợp Nhất là ông Trần Hùng có mặt tại địa điểm chợ Việt Hoa từ sáng sớm cho đến hết giờ bỏ phiếu..

Bs Kevin Vu của liên danh Xây Dựng đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu khu chợ Hong Kong 4 từ sáng sơm. Theo lời tường thuật của Bs Kevin Vũ thì khoảng 12.30 trưa, ông hỏi một bà đi chợ Hong Kong 4 rằng bà đã đi bỏ phiếu chưa, bà cho biết bà đã bỏ phiếu ở chợ VIệt Hoa từ sáng nhưng cách bỏ phiếu ở chợ VIệt Hoa không giống ở chợ Hong Kong vì lá phiếu ở chợ VIệt Hoa bị cắt làm ba.

Sau đó, Bs Kevin Vu chạy sang chợ Việt Hoa vào khoảng 12.45 và yêu cầu lập biên bản vì thủ tục bầu cử sai , làm cho là phiếu trở thành bất hợp lệ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các liên danh bị mất nhiều phiếu bầu

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, không rõ các ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh được ông Trần Trí hướng dẫn thế nào về thủ tục bầu cử  hoặc  ra lệnh cho các ông như thế nào mà ông Đào Kinh Doanh là người tự nguyện bỏ tiền túi để đi vào chợ Việt Hoa mua cái kéo, sau đó, các ông đã cắt các lá phiếu bầu ra làm ba phần.

Các ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh là Trưởng và Phó ban điều hành địa điểm bỏ phiếu tại chợ VIệt Hoa nên chỉ có hai ông là những người có đầy đủ quyền hạn để làm mọi việc, dù đúng hoặc không đúng

Đây là  lỗi nghiêm trọng của các đại diện của UBVĐ & TCBC là hai ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh trong chức vụ Trưởng và Phó phòng phiếu tại khu chợ Việt Hoa đã phá hoại lá phiếu bầu gây thiệt hại cho các liên danh đã được người dân chọn lựa nhưng những lá phiếu này đã bị coi là bất hợp lệ vì lá phiếu bị cắt làm ba, không phải là lá phiếu toàn vẹn như qui đình tại Điều VI  –  Khoản 3  :

Phiếu bầu bất hợp lệ là :

•    Phiếu khác với phiếu do UBVĐ & TCBC phát ra

•    Lá phiếu không toàn vẹn – bị gạch xóa –  hoặc không thể nhận diện

Câu hỏi là :  Nguyên nhân  đã tạo ra quá nhiều phiếu bất hợp lệ tại địa điểm bầu cử chợ Việt Hoa vì lá phiếu đã bị cắt ra làm ba phần ( Lá phiếu không toàn vẹn ) là do lỗi của ai ???

Đó là lỗi của nhân viên hoặc thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC  ???  hay lỗi của đại diện liên danh Xây Dựng có mặt tại chợ Việt Hoa ???

Câu trả lời chính xác đó là lỗi nghiêm trọng của thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC đã “ lạm quyền “ tự ý cắt lá phiếu ra làm ba phần làm cho lá phiếu bị coi là bất hợp lệ theo qui định của thể lệ bầu cử..

LẠM QUYỀN BỞI VÌ HỌ ĐÃ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN VỀ THỦ TỤC BẦU CỬ và  LÁ PHIẾU BỊ CẮT LÀM BA CHỈ XẢY RA TẠI CHỢ VIỆT HOA

Nguyên nhân  tạo ra quá nhiều phiếu bất hợp lệ tại chợ Việt Hoa vì lá phiếu đã bị cắt ra làm ba phần không phải là do lỗi của người cử tri và cũng không phải là lỗi của đại diện các liên danh Đoàn Kết và Xây Dựng có mặt tại chợ Việt Hoa trong vai trò của các quan sát viên bầu cử..

Đáng tiếc,  ông Trần Hùngủy viên của liên danh Hợp Nhất cũng đã được huấn luyện rõ thủ tục bầu cử và có mặt tại chợ Việt Hoa từ sáng sớm, tại sao ông không ngăn cản ngay lập tức khi hai ông  Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh trong chức vụ Trưởng và Phó phòng phiếu quyết đình cắt lá phiếu ra làm ba ???

Khi được hỏi ai là người ra lệnh cắt lá phiếu ra làm ba ???  Ông Trần Thanh Tùng nói là ông Đào Kinh Doanh,  ông Đào Kinh Doanh nói là ông Trần Thanh Tùng, người này chỉ tay vào người kia để đổ lỗi cho nhau.  Không ai chịu nhận mình là người đã ra lệnh cắt phíếu làm ba.

Sự thật rõ ràng như vậy,  nhưng trong bản quyết định loại bỏ liên danh Xây Dựng đề ngày 16/1/2020 của HĐGS và UBBC xác đình rõ quyết đình được hoàn tất sau khi UBVĐ & TCBC đã có ý kiến của ông cố vấn Nguyễn Hữu Thiết và sau khi tham khảo với luật sư tư vấn pháp luật — Ls Ngô Quốc Lân nếu ông Trần Trí không thay đổi luật sư  —  đã bịa đặt để vu khống rằng các thành viên của Liên danh Xây Dựng đã cắt lá phiếu ra làm ba, tạo ra tình trạng hỗn loạn tại chợ Việt Hoa

Các cử tri bất mãn đã quay Video và cung cấp cho chúng tôi để chứng minh

VI PHẠM 2

      ĐẠI DIỆN UBVĐ & TCBC  VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CÔNG DÂN TRONG BẦU CỬ

Theo luật bầu cử của liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố, bất cứ người nào dù là Trưởng UBVĐ & TCBC hoặc Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát ( HĐGS ) hoặc các thụ ủy liên danh và  thiện nguyện viên, nghĩa là bất cứ ai cũng  KHÔNG  có quyền  và  KHÔNG  được phép hỏi người cử tri muốn bầu cho ứng cử viên nào, liên danh nào bởi vì đó là quyền riêng tư của người dân có quyền tự do tự mình quyết định chọn lựa liên danh nào mà mình tin tưởng.

Cũng vì bảo vệ quyền riêng tư của công dân trong việc bầu cử, không ai được phép nhìn vào lá phiếu để biết người cử tri đó đã bầu cho liên danh nào  Hợp Nhất hoặc  Đoàn Kết hoặc  Xây Dựng .

Nhưng tại địa điểm bỏ phiếu chợ Việt Hoa, vì đã ra lệnh cắt lá phiếu bầu ra làm ba phần, mỗi phần có in sẵn tên của mỗi liên danh nên hai ông Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh là đại diện của UBVĐ & TCBC đã hỏi người cử tri là họ muốn bầu cho liên danh nào, sau khi được biết người cử tri muốn bầu cho ai, hai ông đưa lá phiếu đã bị cắt ra làm ba, phần lá phiếu có in tên của liên danh cử tri tin tưởng để cử tri bỏ vào phong bì và bỏ vào thùng phiếu.

Hai đại diện của UBVĐ & TCBC Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh đã bắt buộc cử tri phải tiết lộ công khai tên ứng cử viên họ muốn bầu, vi phạm qui đình bầu cử của  liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố và thể lệ bầu cử cộng đồng Houston.


                                                                        VI PHẠM 3

      ĐẠI DIỆN UBVĐ & TCBC TẠI CHỢ VIỆT HOA ĐÃ TẠO RỐI LOẠN TẠI ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU

Sự việc hai đại diện của UBVĐ & TCBC Trần Thanh Tùng và Đào Kinh Doanh cắt lá phiếu bầu tại chợ Việt Hoa xảy ra trước mắt cử tri có mặt tại đó từ sáng sớm để bầu cử đã gây ngạc nhiên và phẫn nộ bởi vì trong một cuộc bầu cử bình thường, cử tri được lựa chọn nhiều lá phiếu khác nhau của các ứng cử viên hoặc nếu có nhiều tên của ứng cử viên được viết lên trên một lá phiếu thì cử tri sẽ chọn lựa bằng cách đánh dấu, chưa bao giờ có việc cắt lá phiếu cử tri như vậy  và  cũng chưa bao giờ có việc bắt buộc cử tri phải tiết lộ cho người phụ trách phòng phiếu biết họ muốn bầu cho ai, cho ứng cử viên nào, cho liên danh nào.

Cũng bởi vì sự việc chướng tai gai mắt xảy ra, người dân không đồng ý, đại diện liên danh Xây Dựng là Bác sĩ nha khoa Kenvin Vũ, cũng có mặt tại chợ Việt Hoa, mọi người phản đối nên đã xảy ra tình trạng mất trật tự.

Đến 1 giờ trưa ngày bầu cử 24/11/2019 thì những lá phiếu bị cắt làm ba phần không được sử dung nữa.

Sự thật rõ ràng như vậy,  nhưng trong bản quyết định loại bỏ liên danh Xây Dựng đề ngày 16/1/2020 của HĐGS và UBBC xác đình rõ quyết đình được hoàn tất sau khi UBVĐ & TCBC đã có ý kiến của ông cố vấn Nguyễn Hữu Thiết và sau khi tham khảo với luật sư tư vấn pháp luật — Ls Ngô Quốc Lân nếu ông Trần Trí không thay đổi luật sư  —  đã bịa đặt để vu khống rằng các thành viên của Liên danh Xây Dựng đã tạo ra tình trạng hỗn loạn tại chợ Việt Hoa

  VI PHẠM 4

        HĐGS KHÔNG THAM GIA TIẾN TRÌNH BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG QUYẾT ĐỊNH VỀ BẦU CỬ

HĐGS  nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã tham gia suốt tiến trình bầu cử từ khi bắt đầu cho đến sau ngày bầu cử 24/11/2019 gồm 6 ủy viên Đỗ Tĩnh – Trịnh Du – Lại T. Minh Tâm – Mạnh Xuân Thai và Nguyễn Kin Bằng là người có trách nhiệm về cuộc bầu cử ngày 24/11/2019.

6 ủy viên HĐGS này đã chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 31/12/2019 cho nhiệm kỳ 2017 – 2019

Trong quyết định loại bỏ Liên danh Xây Dựng đề ngày 16/1/2020, những ủy viên mới của HĐGS nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã tham dự và quyết đình về tiến trình và kết quả  bầu cử năm 2019 trong khi những ủy viên mới không tham gia để hiểu và biết diễn tiến của cuộc bầu cử ngày 24/11/2019 đã xảy ra như thế nào dẫn đến việc thành hình một quyết định ” vớ vẩn “.

Nó là quyết định ” tào lao “  vì ba lý do được viện dẫn để loại bỏ liên danh Xây Dựng không được qui đình trong luật bầu cử các cấp  liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố và thể lệ bầu cử cộng đồng Houston, đó là :

**  Chụp lén các thông tin cá nhân của cử tri

**  Hành hung, đe dọa cố vấn cũng như các thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC

**  Cắt phiếu bầu cử ra làm, ba,  tạo tình trạng hỗn loan…  ( Đây là lỗi của UBVĐ & TCBC  như đã được trình bày ở trên)

Ai cũng rõ trong các cuộc bầu cử, sự xung đột, xích mích giữa các phe phái là bình thường trong xã hội trong ngày bầu cử hoặc trước thời gian bầu cử ( biểu tình, đánh nhau …..)

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT & ỦY BAN BÀU CỬ  NGÀY 16/1/2020 LÀ ” VỚ VẨN “

Trong Cuộc hội luận trên đài Saigon 900 AM với ông Dương Phục lúc 8.30 sáng ngày 13/12/2019 –  nếu  chúng tôi không nghe lầm –  thì “ những vị khách mời “ của đài Saigon 900AM đã cố tình vu khống cho liên danh Xây Dựng là “ gian lận bầu cử cộng đồng “,  là “ thủ phạm “  tạo ra tình trạng cử tri đi bầu nhiều lần,  tạo ra danh sách cử tri có nhiều họ tên  cũng như số bằng lái  ( DL ) thẻ căn cước ( ID ) của cử tri giống nhau lên tới con số 300 người.
Ngày 31/12/2019, ông Trần Trí lại xác nhận với ông Dương Phục đài 900AM là có 600 lá phiếu gian lận bầu cử.

Ông cũng cho biết đã chuyển danh sách những cử tri có tên và số DL/ID trùng nhau đến cơ quan chính phủ có thẩm quyền xác minh cụ thể và sẽ nhận được hồi báo trễ nhất là ngày 15/1/2020  và sẽ tiến hành một cuộc đếm phiếu lại căn cứ vào bản phúc đáp thẩm tra của cơ quan chính quyền và sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử cộng đồng chính thức vào ngày 17/1/2020.

Có lẽ ông Trần Trí đã nhận được kết quả so chiếu họ tên cử tri với số DL/ID và đã thấy kết quả bầu cử không thay đổi, liên danh Xây Dựng vẫn là liên danh có số phiếu nhiều nhất nên họ đã không phổ biến  thông báo về việc đếm phiếu lại mà tiến hành kế hoạch loại bỏ liên danh Xây Dựng bằng cách viện dẫn 3 lý do :

**  Chụp lén các thông tin cá nhân của cử tri

**  Hành hung, đe dọa cố vấn cũng như các thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC

**  Cắt phiếu bầu cử ra làm ba, tạo rối loạn cho Ủy ban bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu (  Đây là lỗi của đại  diện UBVĐ & TCBC  như đã trình bày ở trên )

Kính thưa qúy vị,

Trong buổi tối ngày bầu cử là thủ tục kiểm tra các thùng phiếu, các lá phiếu bầu, sau khi giải quyết xong các khiếu nại căn cứ vào biên bản được lập ngay tại các địa điểm bỏ phiếu khi có vi phạm xảy ra, là thủ tục đếm phiếu như qui đình của thể lệ bầu cử cộng đồng qui định tại Điều VI  –  KIỂM PHIẾU

Khoản 2 :  Việc kiểm phiếu tiến hành từng bước như sau :

a/  * Duyệt qua các biên bản của các phòng phiếu

      *  Giải quyết các vấn đề nêu trong biên bản, nếu có

      *  Loại bỏ những phong bì đựng phiếu bầu do một người bầu quá một lần

b/  Đếm phiếu

c/  Lập biên bản

Nghiã là ông Trần Trí và UBVĐ & TCBC  PHẢI  phối hợp với HĐGS để giải quyết những khiếu nại đã  xảy ra tại các phòng phiếu, những nghi vấn về danh sách cử tri, nghi vấn về các lá phiếu trước khi tiến hành thủ tục đếm phiếu

Nhưng các biên bản đã được đọc, mọi người thông qua các trở ngại nêu trong các  biên bản và tiến hành thủ tục đếm phiếu. 

Điều này có nghĩa là những sự kiện xảy ra đã  được viện dẫn trong quyết định loại bỏ liên danh Xây Dựng là KHÔNG có gì nghiêm trọng, không đáng kể.

Sau thủ tục đếm phiếu,  UBVĐ & TCBC đã lập biên bản xác đình liên danh Xây Dựng đắc cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nếu thực sự hai lý do được nêu trong quyết đình ngày 16/1/2020 là  (1 )  Chụp lén các thông tin cá nhân của cử tri  và  ( 2 ) Hành hung, đe dọa cố vấn cũng như các thiện nguyện viên của UBVĐ & TCBC là chính đáng để loại bỏ liên danh Xây Dựng thì tại sao ông Trần Trí và UBVĐ & TCBC không phối hợp với HĐGS để loại bỏ ngay liên danh Xây Dựng buổi tối ngày 24/11/2019 mà không cần thiết phải đếm phiếu ???

Hoặc  ông Trần Trí và UBVĐ & TCBC phối hợp với HĐGS để loại bỏ ngay liên danh Xây Dựng chậm nhất là hạn chót khiếu nại bầu cử cộng đồng ngày 3/12/2019, không phải chời đợi đến ngày 16/1/2020. 

Tại sao ông Trần Trí cùng cố vấn cũng như luật sư cố vấn pháp luật cho UBVĐ & TCBC không làm ???

Phúc Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s