Bẩu bãi nhiệm đước ấn định vào Thứ Ba ngày 7/4/2020

Cuộc bầu cử bãi nhiệm để quyết định xem có nên bãi nhiệm ba thành viên của Hội đồng thành phố Westminster hay không sẽ được tổ chức vào thứ ba, ngày 7 tháng 4. Đối tượng bị triệu hồi là Thị trưởng Tri Tạ và các thành viên hội đồng Kimberly Ho và Charlie Chi Nguyễn.

Trong cuộc bỏ phiếu 5-0 vào tối thứ Tư, hội đồng đã chọn ngày sau khi đánh bại – trong cuộc bỏ phiếu 3-2 – một chuyển động thay thế để thiết lập cuộc bầu cử ấn định vào ngày 5 tháng Năm.

Quyết định ấn định ngày được đưa ra sau một khoảng thời gian tranh luận kéo dài gần một tiếng rưỡi. Trong số những người nói về việc bãi nhiệm, 14 người đã nói chống lại và năm người ủng hộ.

Ngoài việc quyết định có thu hồi ba thành viên hội đồng hay không, cử tri cũng sẽ phải lựa chọn về việc ai sẽ thay thế họ nếu họ bị cách chức.

Thời gian ứng cử sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 và kết thúc vào Thứ Năm, ngày 23 tháng Một. Các ứng cử viên phải nộp danh sách 20 chữ ký hợp lệ của cử tri Westminster đã đăng ký bầu cử để đủ điều kiện cho cuộc bầu cử.

Cũng trong đêm thứ Tư, hội đồng đã bỏ phiếu 5-0 để phê duyệt việc phân bổ $ 119,044,20 để hoàn trả cho Người đăng ký cử tri quận Cam cho các chi phí liên quan đến việc xác minh chữ ký trong các kiến ​​nghị thu hồi.

Cuộc bầu cử dự kiến ​​sẽ có chi phí vượt quá 300.000 đô la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s