Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq

Nhiều hình ảnh và video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội Iran với khẳng định đây là bằng chứng ghi lại vụ Iran nã hàng chục tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq.

Video: Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ

Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 1
(Ảnh: Twitter)
Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 2
(Ảnh: Twitter)
Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 3
(Ảnh: CNN)
Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 4
(Ảnh: CNN)
Loạt ảnh, video nghi hàng chục tên lửa Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq - 5
(Ảnh: Twitter)

SONG HY (Nguồn: RT)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s