PHẢI CHĂNG CỰU THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH LÀ NGƯỜI ĐÃ CHIA NĂM XẺ BẢY CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA?

Trần Nhật Phong – Etcetera – Đại sứ Nguyễn Quốc Cường – 2017

LÃO MÓC

Dẫn nhập: Trong bài viết phổ biến vào cuối năm 2019, tôi đã chứng minh cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình là đầu dây, mối nhợ của chuyện chia rẽ cộng đồng tại Bắc California.

Bài viết cách đây bảy năm sẽ chứng minh điều này.

Ngày 28-1-2013, trên các diễn đàn điện tử và trên làn sóng đài phát thanh người ta được biết nội dung một “Thư Mời” được ông Vũ Huynh Trưởng phổ biến có nội dung như sau:

“Chúng tôi ký tên dưới đây đại diện một số hội đoàn quốc gia chóng Cộng và nhân sĩ vùng Bắc California luôn quan tâm và tích cực tham gia trong các sinh hoạt đấu tranh, cùng nhận thấy rằng:

Thứ 1:- Các tổ chức hội đoàn quốc gia chống Cộng tại vùng Bắc California cùng đồng hương tỵ nạn đều là những thành viên liên kết với nhau tạo nên cơ chế Cộng Đồng của người Việt tỵ nạn cộng sản. Tuy nhiên thời gian qua tại mien Bắc California đã bị phân hóa và giảm sút một cách trầm trọng.

Thứ 2: – Nay trước tình hình đất nước biến chuyển nghiêm trọng có nguy cơ rơi vào tay Tàu cộng xâm lược qua sự cống nạp lãnh thổ lãnh hải của đảng CSVN “hèn với giặc ác với dân” mà địa phương chúng ta vãn chưa có những hành động tích cực để hỗ trợ quốc nội.

Thứ 3: – Việc cần thiết phải làm hiện nay là phục hồi tiềm lực đấu tranh chống Cộng cũng như củng cố niềm tin của đồng hương tỵ nạn Cộng Sản.

Vì thế chúng tôi, một số các hội đoàn, nhân sĩ mạnh dạn đứng ra mời các đoàn thể người Việt quốc gia chống Cộng ngồi lại với nhau để cùng phân tích, bàn thảo ngõ hầu tìm ra phương thức giúp giải quyết sự việc bế tắc của cộng đồng chúng ta hiện nay, để không thẹn với danh xưng “thủ phủ chống cộng” từng vang danh trước đây”.

*

Nơi mà “một số các hội đoàn nhân sĩ… ngồi lại với nhau để cùng phân tích, bàn thảo ngõ hầu tìm ra phương thức giúp giải quyết sự việc bế tắc của cộng đồng chúng ta hiện nay” là phòng hội của quận hạt Santa Clara đã diễn ra vào ngày 2-2-2013.

Trên bàn chủ tọa của cuộc họp “để giải quyết sự việc bế tắc của cộng đồng” vào ngày 2-2-2013 là các ông Nguyễn Tái Đàm, Phạm Hữu Sơn, Phạm Tường.

-Cựu Trung tá QLVNCH Nguyễn Tái Đàm là Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (CĐVNBC) nhiều nhiệm kỳ.

Vào nhiệm kỳ thứ 4, ông ta đã từ chức vì lý do sức khoẻ. Ông Nguyễn Minh Hoàng, nghe nói thuộc một đảng phái, là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch BCH, theo điều lệ đương nhiên sẽ là Chủ Tịch nhưng ông này đòi ông Nguyễn Tái Đàm phải có đủ cho ông ta 3 tháng tiền thuê mướn trụ sở. Ông Nguyễn Tái Đàm không thể thỏa mãn yêu cầu này. Do đó, trong một cuộc bầu cử sau đó, ông Nguyễn Ngọc Tiên đã trở thành Chủ tịch BCH/BĐDCĐ nhiệm kỳ 4. Chúng tôi cũng được biết ông Nguyễn Tái Đàm là Cố vấn của Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động của nghị viên khu vực F thành phố Houston luật sư Hoàng Duy Hùng – người mà năm 2012 “đã bị vỡ trận trực diện đối thọai” với Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn.

-Cựu Thiếu Tá Phạm Hữu Sơn là Chủ tịch Ban Đại Diện CĐVNBC được “đôn lên” khi âm mưu sáp nhập Ban Đại Diện CĐVN/BC với Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI Việt của đảng Việt Tân của Phạm Quốc Hùng, Chủ Tịch BĐD/CĐVNBC bị phát hiện.

Cả 2 ông Nguyễn Tái Đàm, Phạm Hữu Sơn đều là “Cố vấn” của Liên Đoàn Cử Tri có Phó Chủ Tịch là Thomas Nguyễn.

(Thomas Nguyễn là người đã từng tranh cử chức Thị Trưởng với Thị Trưởng Chuck Reed; nhưng tuyên bố: “Dù đồng bào có bỏ phiếu cho tôi hay không thì Chuck Reed vẫn thắng cử (sic!)”.

Thomas Nguyễn cũng là kẻ đã công khai miệt thị ông Nguyễn Tái Đàm là “người có lỗ tai cây” và “nói chuyện với ông Phạm Hữu Sơn thà nói chuyện với đầu gối”! Thomas Nguyễn cũng đã từng miệt thị cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình là “Tẩu Tướng” và miệt thị Liên Hội Cựu Quân Nhân là “bọn thổ phỉ”!)

-Ông Phạm Tường, – đã chết- Hội Nhân Sĩ Diên Hồng do “nhà văn không có tác phẩm (*) ” Chu Tấn (tức cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh) thành lập sau khi cái gọi là Chính Phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh… đi vào dĩ vãng! Ông Phạm Tường là một cựu Hạ sĩ quan Cảnh Sát, bố vợ của cựu Thiếu Tá CSQG Thái Văn Hoà. Ông này trình độ rất kém nhưng lại khoái “nổ sảng”. Cách đây cả chục năm, đã từng “khoe” với bà Đoan Trang, – đã chết- Giám đốc đài phát thanh Quê Hương (lúc chưa trở cờ theo Việt Tân) là ông ta đã chỉ huy một Sư Đoàn (?)ở trong nước để chống VC (sic!). Ông ta cũng đã từng “khoe” với tôi là ông ta “đang lập danh sách bọn Việt Gian”, tôi hỏi “để làm gì?”, ông ta đáp tỉnh bơ: “Để xử tử bọn này khi lấy lại được nước (sic!)”. No comment!

( * Mấy chữ “nhà văn không tác phẩm” là của ông Đào Văn Bình, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị thân tặng cho ông Trần Như Huỳnh, chứ không phải của Lão Móc).

*

Cái gọi là “ngồi lại với nhau để cùng phân tích, bàn thảo ngõ hầu tìm ra phương thức giúp giải quyết sự việc bế tắc của Cộng Đồng chúng ta hiện nay” do 3 ông ngồi trên Bàn Chủ Tọa thực hiện là “truất phế” đương kim Chủ Tịch Ban Đại Diện CĐVNBC Nguyễn Ngọc Tiên – theo như chương trình phỏng vấn của tổ chức Liên Đoàn Cử Tri phỏng vấn ông Vũ Huynh Trưởng.

Việc “truất phế” mà “bộ tam sênh” Đàm, Sơn, Tường làm là đem Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc California do ông Trần Quang Trí (đã qua đời) soạn thảo do ông Phạm Hữu Sơn phổ biến vào ngày 31-12 năm 2003 ra áp dụng và lập ra Hội Đồng Các Đoàn Thể theo Điều 5 – Danh xưng, như sau:

5.3: Hội Đồng Các Đoàn Thể: gồm Đại diện các đoàn thể, tổ chức, hiệp hội, phong trào họat động và có đóng góp trực tiếp một cách liên tục vào các sinh hoạt đấu tranh,xây dựng cộng đồng (sẽ trở thành Hội Đồng Đại Biểu trong tương lai).

Trong Bản Điều Lệ Sinh Hoạt CĐVN/BC ở Điều 20 có ghi như sau:

“Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể hay gọi tắt là Hội Đồng Các Đoàn Thể là một ủy ban gồm đại diện chính thức các Đoàn thể thuộc Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, có lập trường chính trị phù hợp và cùng tham gia sinh hoạt với Ban Đại Diện Cộng Đồng. Mỗi khi có đề nghị triệu tập phiên họp khoáng đại thì Hội Đồng Các Đoàn Thể cử 1 vị Chủ Toạ”.

Ở Điều 28 của Bản Điều Lệ có ghi như sau:

-Hội Nghị Khoáng Đại được triệu tập khi có biến cố bất thường và nghiêm trọng mà 3 cơ chế: Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát và Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể không thể phối họp giải quyết.

-Điều 30: Thành phần Hội Nghị Khoáng Đại bao gồm thành viên của Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát, Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể và các đồng hương tham dự.

Theo những điều đã dẫn theo Bản Điều Lệ, việc làm của “bộ tam sênh” Nguyễn Tái Đàm, Phạm Hữu Sơn, Phạm Văn Tường tại Phòng Hội Quận Hạt Santa Clara ngày 2-2-2013 hoàn toàn “không hợp tình mà cũng chẳng hợp lý” vì trong Tâm Thư Tiếp Tục Tín Nhiệm Ban Đại Diện CĐVN/BC do ông Phan Quang Nghiệp, Trưởng Ban Giám Sát Cộng Đồng VNBC nhiệm kỳ 5 với trên 42 chữ ký của các tổ chức, hội đoàn, phong trào và các nhân sĩ đã liên tục hoạt động với Ban Đại Diện CĐVN/BC rõ ràng Ban Đại Diện CĐVN/BC đã có hướng giải quyết là sẽ tiếp tục vụ kiện Brown Act, vận động San José trở thành “Khu vực cấm VC lai vãng” và thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện CĐVN/BC nhiệm kỳ 6.

Ban Đại Diện CĐVN/BC là một tổ chức non-profit có giấy phép của Tiểu bang California.

Cái gọi là Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể do “bộ tam sênh” Đàm, Sơn, Tường lập ra tại Phòng Họp Quận Hạt Santa Clara ngày 2-2 năm 2013 không là cái gì đối với Ban Đại Diện CĐVN/BC nhiệm kỳ 5 do ông Nguyễn Ngọc Tiên trong trách nhiệm Chủ Tịch.

Việc làm này cũng giống như việc làm trước đây của ông Chu Tấn Trần Như Huỳnh kéo qua phe Nguyễn Sơn thành lập Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI Việt Bắc California do bà Nguyễn Lan Hải làm Chủ Tịch với 2 Phó Chủ Tịch là Hoàng Thế Dân (đảng viên Việt Tân), Hồ Văn Khởi (đảng viên Đại Việt).

Với việc làm này, ông cựu Trung Tá Không Quân Trần Như Huỳnh đã xẻ thịt Cộng Đồng Bắc California ra làm hai.

Nay, theo lệnh của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, “kẻ ném đá không cần giấu tay”, “bộ tam sênh” Đàm, Sơn, Tường lại xẻ cộng đồng Việt Nam Bắc California ra làm 3!

Theo dư luận, thì, việc làm “ném đá không cần giấu tay lần này” của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình có mục đích “hại” ứng cử viên Thị Trưởng Dave Cortese trong kỳ bầu cử năm 2014 sắp tới. Vì nếu cái gọi là Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể tổ chức cuộc bầu cử cho cái Ban Đại Diện Cộng Đồng Thứ 3 thì chắc chắn chủ trương, đường lối của Ban Đại Diện này cũng giống như tổ chức Liên Đoàn Cử Tri đã bằng tất cả các thủ đoạn đánh gục ứng cử viên là cố Tiến sĩ Lê Hữu Phú  để chỉ còn lại “con ngựa què” là ứng cử viên Minh Dương để nghị viên Madison Nguyễn tái đắc cử dễ dàng trong nhiệm kỳ 2.

Dư luận này đã vô cùng chính xác khi trong cái gọi là cuộc họp do các ông Cao Minh Trí, Vũ Huynh Trưởng vận động theo chỉ thị của cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã rập khuôn theo các cuộc họp”ngăn sông, cấm chợ” của Liên Đoàn Cử Tri trước đây. Những người không thuộc phe phái ghi danh không được cho phát biểu.

Điển hình là ông Phan Thanh Hùng (trong Thư Mời lại ghi là Phan Xuân Hùng), Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định đã bỏ ra về và thông báo cho các thân hữu biết về tình trạng độc tài, độc đoán này. Ông Phan Thanh Hùng cho biết, theo lời kêu gọi của cái gọi là “Tâm Thư”, ông ta muốn đến tham dự để đóng góp ý kiến để củng cố lại cộng đồng Việt Nam Bắc California!

Cộng đồng Việt Nam Bắc California cũng được biết là trong những “nhân sĩ” và tổ chức cuộc họp này có tổ chức Ủy Ban Chống Cộng do ông Võ Đại làm Chủ Tịch và ông Vũ Huynh Trưởng làm Phó hay Tổng Thư Ký gì đấy. Ông Võ Đại còn có một Hội Thủ Đức gì đó nhưng hình như Chủ Tịch là ông ta và hội viên là vợ của ông ta. Cũng giống như Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức của các ông Ngô Tôn, Hoàng Thưởng… được “ông ký giả playboy” gọi là “Lực Lượng Tạp Dịch của Madison Nguyễn” chỉ gồm có 5 hay 6 móng gì đó. Ông Hoàng Thưởng này rất “nổi tiếng” là phụ trách chào cờ và hát quốc ca trong lần ông VC phản đảng Bùi Tín được ông Ngô Văn Quang, Cố vấn Liên Đoàn Cử Tri, anh của ông Ngô Văn Tiệp, Chủ Tịch của LĐCT “rước qua San José để chĩ dẫn ông Hoàng Cơ Định chống Cộng” (Theo một bài viết của ông này sau đó). Sau khi chào cờ hát quốc ca Việt Mỹ và phút mặc niệm xong, Hoàng Thưởng bèn “hề hết biết” là vung tay lên hô to: “Đả đảo VC!” để chứng tỏ là mình chống Cộng, chứ không phải tới đó để “bợ đít VC” Bùi Tín như ông Phó Chủ Tịch “Ủy Ban Chống Cộng” Vũ Huynh Trưởng.

Ông Võ Đại thì đi xin tiền ông David Dương của Hiệp Hội Doanh Nhân, ở nhà Thành Được ở Milpitas; ông Vũ Huynh Trưởng thì tổ chức chống ông David Dương ở nhà hàng Dynasty thì đồng hương Bắc California làm sao biết được tổ chức này có chống Cộng hay không, hay là chống Cộng để… làm tiền?

Ông Võ Đại còn có thành tích lẫy lừng là xin tiền Đỗ Vẫn Trọn của đài Viên Thao và “xin” Đỗ Vẫn Trọn hạ bệ ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California. Chính Đỗ Vẫn Trọn đã công khai tuyên bố việc làm “động trời” này của Võ Đại trên đài Viên Thao khiến Võ Đại phải ngậm câm miệng hến.

Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã tự sát khi sử dụng những kẻ này để gây chia rẽ cộng đồng Việt Nam Bắc Cali, để thi hành một mục đích nào đó của ông ta.

Chuyện càng rõ nét hơn khi được biết trong cuộc họp để “bộ tam sên Đàm, Sơn, Tường” thành lập một Ban Đại Diện CĐVN thứ 3 tại Bắc California theo lệnh của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình có sự hiện diện của cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, cựu Trung Tá Trần Công Luyện nhưng lại không có mặt cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình! Đúng là việc làm của kẻ “có gian mà không có ngoan”; bởi vì “nếu không có ghẻ sao lại né ruồi?”

*

Người ta chỉ thẹn với lòng khi làm những chuyện gì khuất tất, lươn lẹo, nói một đàng, làm một nẽo.

Nếu cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thấy việc thành lập thêm một Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3 ở Bắc California có thể thực hiện mục đích thầm kín nào đó của cựu Thiếu Tướng thì cứ làm.

Nếu cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thấy việc làm của mình là đúng thì “đâu có gì phải thẹn với lòng”?

Đâu cần phải phân trần này nọ mà làm gì?!

Những người cầm bút như ông Kiêm Ái Lê Văn Ấn (đã từng là thuộc cấp của niên trưởng), cũng như Lão Móc “không phải để viết qua viết lại cho vui” – như niên trưởng quan niệm. Chúng tôi không dám sánh người xưa; nhưng chúng tôi đang noi gương người trước là cụ Nguyễn Đình Chiểu:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà!”

Chỉ tội nghiệp cho ông Chủ Tịch Giám Sát Quận Hạt Santa Clara Dave Cortese “tin bạn mà mất bò” – cũng như ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC đã lỡ tin vào những “người bạn” và tin vào Ủy Ban Bãi Nhiệm và Liên Đoàn Cử Tri… nay, chỉ còn biết ngậm đắng, nuốt cay khi nhìn ra những sự thật – những sự thật quá phũ phàng!

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s