(158) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ bất-hợp-pháp tại Mỹ trong nhiều năm qua và trong tháng 08-2019

Tóm-tắt nội-dung (bài gồm khoảng 4 ngàn 200 chữ)


VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ tại Mỹ từ năm 2007 và tại Úc từ năm 2012. Nhưng sau khi phám-phá ra sự thật phũ-phàng là những cuộc gây quỹ của VOICE tại Úc trong 7 năm qua đều bất-hợp-pháp (xem bài “(147) VOICE của Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp ở khắp nước Úc trong 6 năm qua” và bài (159) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc lại gây quỹ bất-hợp-pháp tại Úc vào tháng 6 năm 2019), Nguyễn Văn Huy tìm-hiểu thêm về tính-cách hợp-pháp của những cuộc gây quỹ của VOICE tại Mỹ. Kết-quả cho thấy VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc đã qua mặt Sở Thuế Mỹ và các chánh-quyền tiểu-bang tại Mỹ, như là đã qua mặt Sở Thuế Úc và các chánh-quyền tiểu-bang tại Úc.

Nam Lộc và Trịnh Hội tại buổi dạ-tiệc gây quỹ cho VOICE tại Boston vào ngày 24/08/2019

(Hình trên được trích ra từ cái video clip “Tâm tình của NS Việt Khang trong đêm dạ tiệc gây quỹ tại Boston” của SBTN, vào phút 03:38, đăng trên trang Facebook của SBTN vào ngày 30/08/2019)

Xin độc-giả lưu-ý: Sau khi nhấn vào một cái link để xem một đoạn văn bên trong bài viết (thí-dụ như “xem phần A.1”, “xem phần B.2”, v.v…), nếu muốn trở lại chỗ cũ, độc-giả chỉ cần nhấn vào nút “Back” hoặc mũi tên chỉ qua bên trái của browser.

Mục-lục(trong phần Mục-lục, mỗi một câu đều là một cái link)
 A. Tư-cách pháp-nhân của VOICE Trịnh Hội A.1 Mã-số Employer Identification Number (EIN) (“mã-số để nhận-biết chủ-nhân”) A.2 Hội từ-thiện phải đăng-ký với chánh-quyền tiểu-bang thì mới có tư-cách pháp-lý để gây quỹ
 B. Tư-cách pháp-lý để có thể gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts B.1 Voice Trịnh Hội thông-báo sẽ gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts vào tháng 08/2019 B.2 VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc chưa bao giờ đăng-ký để được phép gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts B.3 Voice Trịnh Hội và Nam Lộc lại gây quỹ bất-hợp-pháp tại Boston vào ngày 24/08/2019 B.3(a) Thành-công về tài-chánh B.3(b) Người đồng-bang ủng-hộ nhau làm chuyện bất-hợp-pháp B.3(c) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc che-dấu tính-cách bất-hợp-pháp của cuộc gây quỹ tại Boston B.3(d) Người Tàu thường-xuyên thao-túng sanh-hoạt chánh-trị của người Việt B.3(e) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc bỏ chiêu-bài cứu-trợ những thuyền-nhân tỵ-nạn tại Thái Lan
 C. Tư-cách pháp-lý để có thể gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey C.1 Voice Trịnh Hội đã gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey vào năm 2015 C.2 Luật-lệ của tiểu-bang New Jersey đòi-hỏi VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc phải đăng-ký gây quỹ C.3 VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc chưa hề đăng-ký để gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey
 D. Kết-luận
———————————

A. Tư-cách pháp-nhân của VOICE Trịnh Hội

A.1 Mã-số Employer Identification Number (EIN) (“mã-số để nhận-biết chủ-nhân”):
Theo luật-pháp nước Mỹ, hễ ai muốn làm ăn, buôn-bán, để kiếm tiền, thì phải khai báo với Sở Thuế Mỹ (Internal Review Service, viết tắt là IRS), dù đó là việc từ-thiện đi nữa. Sở Thuế Mỹ sẽ cấp cho một mã-số gồm 9 con số (có những tên như là Employer Identification Number (EIN), hoặc là Federal Employer Identification Number (FEIN), hoặc là Federal Tax Identification Number), dùng để phân-biệt ai là ai, cho tiện việc sổ-sách (xem bài “Employer Identification Number” trên Wiki).
Trong phần “Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển”, trên trang web của VOICE, VOICE xác-nhận rằng “VOICE đăng ký thành một tổ chức chính thức, được cấp quy chế pháp lý 501(c(3) từ chính quyền bang California, Hoa Kỳ vào năm 2007.”
Tuy nhiên, VOICE giấu mất mã-số Employer Identification Number (EIN) (“mã-số để nhận-biết người chủ thương-nghiệp”), cho nên độc-giả khó mà biết được VOICE có tư-cách pháp-lý để gây quỹ hay không.
Để kiểm-tra sự kiện trên, xin độc-giả mở trang web “Tax Exempt Organization Search” của Sở Thuế Mỹ, rồi đánh mã-số “83-0480915” (của VOICE Trịnh Hội, tìm được từ Tax Return năm 2017, đăng trên website của Sở Thuế Mỹ) vào ô “Search Term”.

Tax Return năm 2017 mà VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc đã nộp cho Sở Thuế Mỹ

Sau đó, bấm ô “Search”. Kết-quả xuất-hiện ở phần dưới trang web như sau:
Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment
EIN: 83-0480915 | Long Beach, CA, United States”
Như vậy, chúng-ta đã có đúng mã-số và đúng tên hội từ-thiện.
Độc-giả cũng có thể đi tắt bằng cách click cái link “Results for Tax Exempt Organization Search” thì cũng sẽ có kết-quả tương-tự, tuy rằng con số EIN không hiện ra trong cái ô “Search Term”.

Kết-quả của việc tìm-kiếm tổ-chức được miễn thuế trên trang web của Sở Thuế Mỹ

A.2 Hội từ-thiện phải đăng-ký với chánh-quyền tiểu-bang thì mới có tư-cách pháp-lý để gây quỹ
Mỹ và Úc giống nhau ở chỗ: trước khi đi gây quỹ ở tiểu-bang nào, hội từ-thiện phải ghi tên (đăng-ký) gây quỹ với chánh-quyền tiểu-bang đó. Việc ghi tên đó được gọi là “Charitable Solicitation Registration” (“sự ghi tên về việc thỉnh-mời (đóng-góp) có tính-cách từ-thiện”).
Ở Mỹ, có 37 tiểu-bang đòi hội từ-thiện phải đăng-ký để có thể được phép gây quỹ, chứ không phải hễ là hội từ-thiện thì đương-nhiên có quyền gây quỹ tùy thích.
Chỉ có 9 tiểu-bang không đòi-hỏi đăng-ký, đó là Delaware, Iowa, Idaho, Indiana, Montana, Nebraska, South Dakota, Vermont & Wyoming. Ở Úc, tiểu-bang Northern Territory chưa bao giờ bắt người gây quỹ phải đăng-ký, vì dân-số chỉ có khoảng 244 ngàn người (xem bài “Northern Territory” trên Wiki), trong đó thổ-dân (Aborigines) chiếm 74 ngàn người (xem bài “Population – Northern Territory Economy” trên Wiki). Do đó, chẳng có hội từ-thiện nào kiếm ăn được ở xứ đó. Suy ra, 9 tiểu-bang của Mỹ đề-cập ở trên có lẽ cũng có những hoàn-cảnh tương-tự.
Có 4 tiểu-bang đòi-hỏi đăng-ký, nhưng không có những điều kiện gắt-gao: Texas, Arizona, Louisiana và Missouri (xem bài “Which states require charitable solicitation registration for nonprofits?” (“Những tiểu-bang nào đòi-hỏi những hội bất-vụ-lợi đăng-ký gây quỹ từ-thiện).

B. Tư-cách pháp-lý để có thể gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts

B.1 Voice Trịnh Hội thông-báo sẽ gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts vào tháng 08/2019
Xin trích bản thông-báo về việc gây quỹ của VOICE Trịnh Hội, đăng trên một trang Facebook của Bryant T Tran vào ngày 13/06/2019 :
“Trân trọng kính mời quý đồng hương tại tiểu bang Massachusetts và vùng lân cận đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ yểm trợ đồng bào tị nạn tại Thái lan được đến định cư tại Canada và ủng hộ chương trình đào tạo xã hội dân sự cho Việtnam.
Thứ Bảy Ngày 24 Tháng 8, năm 2019
Tại Boston, Massachusetts
Chân thành cám ơn quý vị.
Anhphi Nguyen
Đào V. Liên-Thư
Trường Giang”

Bích-chương quảng-cáo cho cuộc gây quỹ bất-hợp-pháp của VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc tại Boston vào ngày 24/08/2019

Dưới đây là thư ngỏ của Ban Tổ-chức gây quỹ lậu cho VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc tại tiểu-bang Massachusetts, đăng trên trang Facebook của Trường Giang:

Bức thư của Trường Giang kêu gọi cộng-đồng ủng-hộ cuộc gây quỹ lậu của VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc vào ngày 24/08/2019

Dưới đây là trích-đoạn của một cái video clip có tựa là “Talk Show Gây Quỹ Cho Voice”, đăng lên YouTube vào ngày 07/08/2016 bởi SBTN-Boston News, từ phút 12:52 cho tới phút 14:40. Xin độc-giả lưu-ý câu nói của Nguyễn Đình Long (người ngồi chính giữa, còn người ngồi bên tay trái của ảnh chính là Trường Giang, cũng là Facebooker Bryant T Tran – người ký tên trong bản thông-báo gây quỹ ở trên), từ phút 12:59 cho tới phút 13:23, như sau:

“Thưa quý vị, như quý vị vẫn còn nhớ là cách đây ba năm, thì anh em chúng tôi cũng đã từng có họp mặt, và được cái sự đồng-ý… cũng như là anh Luật-sư Trịnh Hội và tổ-chức VOICE cũng đã nhờ chúng tôi tổ-chức buổi văn-nghệ gây quỹ nhằm để cứu-trợ … cũng như là giúp các đồng-bào tỵ-nạn của chúng ta – những thuyền-nhân còn kẹt lại ở Thái Lan sang định-cư tại Canada.” (Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh)
Như vậy, VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc đã gây quỹ lậu tại thành-phố Boston của tiểu-bang Massachusetts vào năm 2013, lại gây quỹ lậu vào năm 2016, và làm như vậy một lần nữa vào ngày 24/08/2019 sắp tới. Trong suốt 6 năm trời đó, VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc còn nhờ ai khác gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts nữa hay không, thì chưa xác-định được.

B.2 VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc chưa bao giờ đăng-ký để được phép gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts:
Chúng ta sẽ kiểm-tra xem VOICE Trịnh Hội có tư-cách pháp-lý để gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts hay không, bằng cách mở trang web “Non-Profits & Charities Document Search” của chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts. Sau đó, xin độc-giả đánh mã-số 83-0480915 vào ô “Federal Tax ID (FEIN):”, Xong rồi, bấm nút “Submit Charity Search”.
Trang web sẽ chớp một cái, rồi xuất-hiện cái tựa-đề “Charities Document Search Results”. Dưới tựa-đề đó, là một câu trả lời:
“0 results returned for the search FEIN: 83-0480915.”
(“không có kết-quả nào cho việc tìm kiếm bằng mã-số Federal Employer Identification Number 83-0480915”)
Điều này có nghĩa là VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc chưa hề đăng-ký để gây quỹ tại tiểu-bang Massachusetts. Như vậy, tiền thu được từ những việc gây quỹ tại tiểu-bang này, từ xưa cho tới nay, thần không hay, quỷ không biết, còn Sở Thuế Mỹ thì đi chỗ khác chơi

.
Độc-giả không cần quan-tâm đến câu kế (“You may select a Charity from the list below to view any available documents such as Form PC, IRS 990, or filed Financial Statements/Audits”), vì có bấm cái gì (“Name of Charitable Organization”, hoặc là “AG Account Number” hoặc là “FEIN”) thì kết-quả cũng chỉ là câu:
“There are no records that currently match your search.”
(“Hiện tại, không có những hồ-sơ lưu so đúng với sự tìm kiếm của anh”)
Như vậy, VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc là hội từ-thiện ma tại tiểu-bang Massachusetts.
Độc-giả có thể đi tắt bằng cách click vào cái link “Charities Document Search Results”.

Kết-quả tìm-kiếm VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc trong số những hội từ-thiện có đăng-ký với chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts

Nếu độc-giả điền cái tên VOICE vào ô “Charity Name”, rồi bấm nút “Submit Charity Search”, thì kết-quả sẽ là 26 tổ-chức bắt đầu bằng chữ Voice, nhưng tuyệt-đối không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” hoặc gần giống vậy.

Phần trên của danh-sách các tổ-chức bắt đầu bằng chữ “Voice” có đăng-ký gây quỹ với chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts. Không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” cả.

Phần dưới của danh-sách các tổ-chức bắt đầu bằng chữ “Voice” có đăng-ký gây quỹ với chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts. Không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” cả.

Nếu độc-giả điền cái tên “Vietnamese” vào ô “Charity Name”, rồi bấm nút “Submit Charity Search”, thì kết-quả sẽ là 23 tổ-chức bắt đầu bằng chữ Vietnamese, nhưng tuyệt-đối không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” hoặc gần giống vậy.

Phần trên của danh-sách các tổ-chức bắt đầu bằng chữ “Vietnamese” có đăng-ký gây quỹ với chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts. Không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” cả.

Phần dưới của danh-sách các tổ-chức bắt đầu bằng chữ “Vietnamese” có đăng-ký gây quỹ với chánh-quyền tiểu-bang Massachusetts. Không có cái nào là “Voice Vietnamese Overseas Initiative Conscience Empowerment” cả.

B.3 Voice Trịnh Hội và Nam Lộc lại gây quỹ bất-hợp-pháp tại Boston vào ngày 24/08/2019:

B.3(a) Thành-công về tài-chánh:
Vào đêm 24/08/2019, hội-trường St. Gregory, 2214 Dorchester Avenue, Dorchester, Boston, chật ních người tới ủng-hộ cuộc gây quỹ do VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc tổ-chức (khoảng 350-400 người). Số thu lên tới 31 ngàn đô Mỹ (US$31,057). Xem cái video clip “Tâm tình của NS Việt Khang trong đêm dạ tiệc gây quỹ tại Boston” của SBTN, quay buổi dạ-tiệc gây quỹ của VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc vào ngày 24/08/2019 tại Boston, đăng trên trang Facebook của SBTN vào ngày 30/08/2019:

Thông-tin dưới đây được trích từ bài viết của Đào V. Liên-Thư, đăng trên trang Facebook có tên là “Tiệc Gây Quỹ cho Người Việt Tị Nạn tại Thai Lan” vào ngày 27/08/2019:
“Xin Thông báo đến quí vị là tổng số sau khi Trừ chi phí Đã vượt quá mức Dự định:
“$31,057!
“Xin chân thành cám ơn đến tất cả!”

Screenshot kết-quả cuộc gây quỹ của VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc tại Boston vào ngày 24/08/2019

B.3(b) Người đồng-bang ủng-hộ nhau làm chuyện bất-hợp-pháp:
Thành-thật khâm-phục sự can-đảm phi-thường của Trịnh Hội và Nam Lộc, vì họ lại cứ tiếp-tục gây quỹ bất-hợp-pháp (lần thứ ba) tại tiểu-bang Massachusetts, dù biết rằng làm như vậy có nghĩa là qua mặt luật-pháp của tiểu-bang và có thể bị tù-tội không biết lúc nào

.
Ngoài ra, sự thành-công về tài-chánh của buổi gây quỹ cho thấy sức mạnh của bang-hội Việt Tân, một đại-bang- của người Tàu Việt. Người Tàu cứ ủng-hộ người Tàu làm chuyện bất-hợp-pháp và đứng trên luật-pháp nước Mỹ.
Trường Giang và những người bạn phụ-trách việc gây quỹ cho VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc đều là người Tàu. Điều này thấy rõ, vì lúc khởi đầu cái video clip trong phần B.1 Trường Giang nói một câu tiếng Tàu với Nguyễn Đình Long.
Vào ngày 03/08/2019, Trường Giang chia-sẻ một bài viết của Việt Tân về Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Cô này là một thành-viên của Việt Tân. Xem bài “Nhà hoạt động nữ bị giam giữ lâu nhất tại Việt Nam vừa được ra tù”. Xin lưu-ý độc-giả: trang web đó của Việt Tân, và theo Google Chrome thì không an-toàn (“not secure”).

Screenshot Trường Giang chia sẻ bài viết của Việt Tân

Sẵn đây, xin nói luôn: Việt Tân thỉnh-thoảng chơi trò bán đứng thành-viên cho Việt Cộng bắt bỏ tù. Lý-do là hàng năm phải có “liệt-sĩ” (martyr) thì việc quảng-cáo cho chiêu-bài chống Cộng (cuội) mới có hiệu-quả. Xin trích phần “B.6 Lời bàn của Nguyễn Văn Huy” của bài viết “(58) Việt gian, Việt Cộng và Việt Tân âm mưu gì qua chuyến đi Úc lần thứ hai của nhạc sĩ Tuấn Khanh” để cung-cấp thêm thông-tin cho độc-giả:
“(a) Sự việc công an Việt Cộng biết Việt Tân đưa con Nguyễn Xuân Nghĩa đi Thái Lan học cách chống chế độ Cộng sản bằng hình-thức bất-bạo-động chính là do Việt Tân bán đứng. Xin xem bài “Trong nước đã tẩy chay Việt Tân ngày càng mạnh”.
“(b) Luật sư Lê Công Định và vài người đấu tranh cho dân-chủ có tiếng-tăm khác, thí-dụ như Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, cũng từng trúng độc-chiêu bán đứng của Việt Tân vào năm 2009. Xin xem bài “Khởi tố LS Lê Công Định” của BBC.
“(c) Xin độc-giả xem bài “Kỳ 6 – Đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng (2) – Dân Làm Báo” của Nguyễn Văn Huy, để thấy cách tờ báo mạng Dân Làm Báo của Việt Tân đã hạ độc-thủ đối với Đặng Chí Hùng như thế nào.”

Nói tóm lại, có thể nói mà không sợ sai-lầm, rằng Trường Giang chính là một thành-viên của Việt Tân và ảnh đã tiếp tay với Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ bất-hợp-pháp tại tiểu-bang Massachusett.

B.3(c) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc che-dấu tính-cách bất-hợp-pháp của cuộc gây quỹ tại Boston:
Bài viết này đã được đăng trên trang Facebook của Nguyễn Văn Huy khoảng 02 tháng trước ngày gây quỹ 24/08/2019, và số lượt người xem của bài này cũng đã vượt quá con số 12 ngàn (xem cái video clip trong phần B.1 ở trên.
Bài “(161) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc lừa-dối chánh-phủ Canada và đồng-bào tỵ-nạn hải-ngoại” có hơn 4 ngàn lượt người xem.
Bài “(147) VOICE của Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp ở khắp nước Úc trong 6 năm qua” có trên 13 ngàn lượt xem.
Như vậy, Trịnh Hội và Nam Lộc và những người ủng-hộ VOICE không thể không biết việc có người từng phanh-phui tính cách bất-hợp-pháp của những cuộc gây quỹ của VOICE nói chung và tại Boston nói riêng.
Do đó, sự thành-công về tài-chánh của cuộc gây quỹ tại Dorchester, Boston, tiểu-bang Massachusett, cho thấy các thành-viên của Việt Tân đã thành-công trong việc che-dấu sự thật đó đối với cộng-đồng người Việt tỵ-nạn.

B.3(d) Người Tàu thường-xuyên thao-túng sanh-hoạt chánh-trị của người Việt:
Trước 1975, người Tàu ở miền Nam thao-túng chánh-phủ Nguyễn Văn Thiệu về cả chánh-trị lẫn kinh-tế, dẫn đến việc mất nước (xem phần “F. Sự sai-lầm của Nguyễn Văn Thiệu trong việc tin dùng người Tàu” của bài “(63) Trời định miền Nam thua cuộc chiến để dân-tộc có thể vươn lên (Kỳ 3)”).
Sau 1975, tại miền Bắc, việc Lê Đức Thọ tin-dùng Lê Đức Anh, một người Tàu Hẹ sanh ở Huế, dẫn đến việc mất đất biên-giới và mất biển vào năm 1988 (xem phần “G.6 Cộng-sản Việt Nam bán nước gọn, lẹ như trở bàn tay” của bài “(63) Trời định miền Nam thua cuộc chiến để dân-tộc có thể vươn lên (Kỳ 3)”). Thêm vào đấy, trong thời Nguyễn Tấn Dũng (con rơi của Lê Đức Anh) làm Thủ-tướng, Việt Nam gần như là món đồ trong túi của người Tàu (xem bài “Tập Cận Bình đến Việt Nam để thu hoạch thành quả của chiến dịch Công-tâm”).
Hiện nay, vẫn còn nhiều anh “Trung Cộng nằm vùng” gộc trong chế-độ Nguyễn Phú Trọng. Có hai anh từng được Nguyễn Văn Huy chiếu tướng

, đó là:
Võ Văn Thưởng: xem bài “(127) Võ Văn Thưởng, Trưởng-ban Tuyên-giáo của Trung-ương đảng của Việt Cộng, công-khai cấu-kết với Việt Tân” và phần “B.2 Âm-mưu của Võ Văn Thưởng đằng sau việc báo Nhân Dân và SBTN cùng đánh Vietface TV” của bài “(162) Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ lường-gạt Sở Thuế Mỹ, Bộ Tư-pháp California và người Việt tỵ-nạn”.
Vương Đình Huệ: người thiết-kế Luật Đặc-khu (xem phần “H.6(c) Việt Cộng” của bài “(64A) Trời định miền Nam thua cuộc chiến để dân-tộc có thể vươn lên (Kỳ 4)”.
Nguyễn Văn Huy không kỳ-thị dân-tộc nào hết. Tuy nhiên, thấy rắn, thì phải hô: “Rắn”, chứ không có lý-do gì mà nói “Lươn”. Nói cho đúng sự thật để mọi người chuẩn-bị dao với thớt chớ

.
Vấn-đề đau đầu là khi chiến-tranh giữa hai chủng-tộc xảy ra, người của chủng-tộc nào bênh-vực chủng-tộc nấy. Xin nhắc lại lời của Nguyễn Huệ trong một bài hịch đánh quân Thanh, đăng ở trang 180 của quyển “Quang Trung Nguyễn Huệ, anh-hùng dân-tộc” của Hoa Bằng (bản in của Đại Nam, California): “Người phương Bắc không cùng nòi giống với chúng ta, cho nên bụng dạ cũng khác.” Trong câu nói đơn-giản đó, chứa đựng biết bao nhiêu kinh-nghiệm xương máu của triều-đại Tây Sơn. Sự việc như sau:
Trong thời Tây Sơn nổi dậy, có hai anh trùm người Tàu tên Lý Tài và Tập Đình hùa theo giúp sức. Nhưng sau này mấy ảnh phản-phé, vì cái tật “thích thì nhích đó” (thích làm ông Trời con, tức là “Thiên-tử”

). Do đó, Nguyễn Nhạc căm thù người Tàu, gặp đâu giết đó

. Bậy-bạ

! Bậy-bạ

! Do cái tính hồ-đồ, ảnh cho lính tàn-sát hàng ngàn người Tàu ở Cù-lao Phố (Biên Hòa) và Bến Nghé (Chợ Lớn) để dằn mặt. Việc này khiến cho người Tàu căm-thù Tây Sơn. Họ ủng-hộ Nguyễn Ánh tối-đa cho đến lúc nhà Tây Sơn bị diệt vào năm 1802.

B.3(e) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc bỏ chiêu-bài cứu-trợ những thuyền-nhân tỵ-nạn tại Thái Lan:
Xin trích cuộc phỏng-vấn của Trường Giang (người của Ban Tổ-chức của cuộc gây quỹ ngày 24/08/2019) dành cho Đỗ Kỳ Anh, Chủ-tịch VOICE Canada, từ cái video clip có tựa là “Tâm tình của NS Việt Khang trong đêm dạ tiệc gây quỹ tại Boston”, từ phút 01:52 cho tới phút 02:56, đăng trên trang Facebook của SBTN vào ngày 30/08/2019.

Trường Giang hỏi:
“Tại sao chúng ta vẫn còn những người tỵ-nạn tại Thái Lan? Thì anh có thể chia xẻ thêm những người tỵ-nạn này là ai, thưa anh?”
Đỗ Kỳ Anh trả lời:
“Những người tỵ-nạn đó, bây giờ, hiện-tại, đa-số là những người tranh-đấu cho tự-do, dân-chủ và người ta đã không có thể còn sống, tiếp-tục sống, dưới chế-độ độc-tài Cộng-sản bây giờ. Cho nên, người ta phải đành bỏ nước ra đi. Và đa-số những người mà VOICE Canada giúp-đỡ bây giờ là những người đã có quy-chế tỵ-nạn từ Cao-ủy Liên-hiệp-quốc. Đây là những người tranh-đấu cho tự-do, dân-chủ, những người dân oan, hay là những người đồng-bào thiểu-số.”
Xin độc-giả chú ý hai câu:
“Những người tỵ-nạn đó, bây giờ, hiện-tại, đa-số là những người tranh-đấu cho tự-do, dân-chủ …”
“Đây là những người tranh-đấu cho tự-do, dân-chủ, những người dân oan, hay là những người đồng-bào thiểu-số.”

Trong những năm qua, VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc thường xuyên rêu-rao gây quỹ để giúp “những thuyền-nhân Việt Nam bị cưỡng-bách hồi-hương đã trốn lại tại Thái Lan” được đi định-cư bên Canada. Bây giờ, Đỗ Kỳ Anh bỏ hẳn những người đáng thương đó ra khỏi chương-trình cứu-trợ của VOICE. Thế là thế nào

?
Xin mời độc-giả đọc bài “(161) VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc lừa-dối chánh-phủ Canada và đồng-bào tỵ-nạn hải-ngoại” để biết tại sao cuối cùng VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc phải ném bỏ chiêu-bài thuyền-nhân trong việc gây quỹ để kiếm ăn.

C. Tư-cách pháp-lý để có thể gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey

C.1 Voice Trịnh Hội đã gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey vào năm 2015
Trên website của VOICE Trịnh Hội, độc-giả có thể tìm thấy hai cái danh-sách của những người Việt ở tiểu-bang New Jersey từng đóng-góp tiền-của vào VOICE vào năm 2015.
(a) Danh sách quý vị mạnh thường quân ở New Jersey ủng hộ cho VOICE:
Số tiền quyên được tổng-cộng là: $23,808.00
(b) “Danh sách quý vị mạnh thường quân ủng hộ NJVACA cho VOICE”:
Số tiền quyên được tổng-cộng là: $11,200.00.

C.2 Luật-lệ của tiểu-bang New Jersey đòi-hỏi VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc phải đăng-ký gây quỹ:
Trên trang web “Charities Registration Section” của Bộ Consumer Affairs của tiểu-bang New Jersey, có một đoạn văn như sau:
“Charitable organizations who claim the above registration exemption and remain unregistered must register within thirty (30) days of exceeding $10,000 in gross contributions within any given fiscal year. The charity may not wait to register until their fiscal year ends; the registration must be submitted within the time required in the statute.”
(“Những hội từ-thiện nào xin được miễn đăng-ký và không chịu đăng-ký phải đăng-ký trong vòng 30 ngày, nếu tiền quyên được chưa trừ chi-phí vượt quá $10,000, trong vòng bất-cứ tài-khóa nào. Hội từ-thiện đó không được quyền đợi đến cuối tài-khóa mới đăng-ký. Việc đăng-ký phải được đệ-trình trong vòng thời-gian đòi-hỏi bởi bộ luật.”)
Số tiền người Việt tại tiểu-bang New Jersey cúng cho VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc vào đầu năm 2015 tổng-cộng là:
$23,808.00 + $11,200.00 = $35,008.00
Số tiền trên vượt quá 3 lần số tiền $10,000 được quy-định bởi Bộ Consumer Affairs của tiểu-bang New Jersey. Do đó, VOICE Trịnh Hội không thể không đăng-ký trong vòng tháng 02/2015, nếu chưa hề đăng-ký trước đó.

C.3 VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc chưa hề đăng-ký để gây quỹ tại tiểu-bang New Jersey:
Xin độc-giả mở website “Search For A Charity” của Bộ Consumer Affairs của tiểu-bang New Jersey. Đầu tiên, đánh mã-số Federal EIN (đó là 83-0480915) vào ô tìm kiếm (có chữ Enter Charity Name mờ mờ). Sau đó, bấm vào cột thứ hai (tính từ lề bên trái) có hàng chữ “Federal EIN”. Kết-quả hiện ra là:
“No Charities Found.”
(“Không tìm thấy hội từ-thiện nào hết”)
Điều đó có nghĩa là VOICE Trịnh Hội chưa bao giờ đăng-ký với Bộ Consumer Affairs của tiểu-bang New Jersey.
Nói tóm lại, VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc đã gây quỹ lậu tại New Jersey trước và sau năm 2015, vì nếu có và dù đã chấm-dứt đăng-ký đi nữa, thì vẫn phải còn hồ-sơ lưu. Đằng này, tuyệt-đối không có gì hết.

Kết-quả của việc tìm-kiếm cái tên VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc trên trang web của Bộ Consumer Affairs của tiểu-bang New Jersey

D. Kết-luận
Bài “(147) VOICE của Trịnh Hội gây quỹ bất-hợp-pháp ở khắp nước Úc trong 6 năm qua” được đăng lần đầu trên Facebook vào ngày 07/06/2018. Năm nay, Nguyễn Văn Huy nhắm mắt chọn bừa hai tiểu-bang Massachusetts và New Jersey của nước Mỹ, để kiểm-tra xem VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc có đăng-ký để gây quỹ hay không. Té ra cũng không. Xem lề-lối làm việc lươn-lẹo của VOICE Trịnh Hội và Nam Lộc, có lẽ những cuộc gây quỹ của nó ở những tiểu-bang khác và ở Canada cũng đều lậu hết. Tuy nhiên, chuyện này nên để cho cộng-đồng người Việt ở Mỹ và Canada “xử-lý”, nghĩa là đào-bới ra thêm

.

Nguyễn Văn Huy
(Đăng trên Facebook vào ngày 25/06/2019, trên Blog Nguyễn Văn Huy vào ngày 15/09/2019)

Những bài gốc ở Facebook:(165) (158)

Mục-lục những bài viết của Nguyễn Văn Huy từ Facebook chuyển qua
https://blognguyenvanhuy.blogspot.com/p/blog-page.html

2 thoughts on “(158) Voice Trịnh Hội và Nam Lộc gây quỹ bất-hợp-pháp tại Mỹ trong nhiều năm qua và trong tháng 08-2019

 1. Trên facebook của Đoan Trang từ sáng 2/1/2019 đã liên tục cập nhật một người cầm đầu nhóm Green Trees bị Bộ công an triệu tập về trụ sở Trực ban hình sự điều tra về hành vi xâm phạm An ninh quốc gia.
  Đến chiều tối, Đoan Trang đã hò đám đệ tử kéo đến trụ sở trên “đòi người”. Đoan trang liên tục cập nhật tình hình và lu loa theo kiểu, “công an trả thù người bảo vệ môi trường, người yêu nước”, và đám đệ tử kéo đến gây rối trụ sở công an là “hành động ôn hoà cứu người”!
  Thực tế, từ lâu Green trees (nay là Vì Một Hà nội xanh) là một tổ chức phản động do tổ chức VOICE của Trịnh Hội (tổ chức thuộc Việt Tân tại Phillipines), do Đoan Trang đại diện, nuôi nấng, bảo trợ bằng các dự án truyền thông, săn người cung cấp cho VOICE huấn luyện (Thảo Gạo, Cao Vĩnh Thịnh… nằm trong số đã được VOICE đào tạo từ khi tham gia Green trees) và tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố Hà nội. Tổ chức này thực chất là băng nhóm phản động được Đoan Trang hiến cho VOICE.
  Việc Cao Vĩnh Thịnh vừa qua liên tục bị công an bộ (nghe nói cục chống phản động) điều tra, cấm xuất cảnh, nay đến tiếp một nhân vật khác là Đặng Vũ Lượng cho thấy công an đã chính thức điều tra băng nhóm phản động này
  Đoan Trang từng liên tục bị công an triệu tập, nghe nói giờ phải sống chui lủi như chuột ở ngóc ngách nào đó trốn tránh công an điều tra. Mong rằng công an sớm cho băng nhóm này nhập kho để được Trịnh Hội lo giải cứu.
  Trước đó, ngày 03/11/2019, đài truyền hình VTV đã chiếu một phóng sự dài 6 phút, trong đó cho rằng nhiều tổ chức như Green Trees, Save Tam Đảo,… đã “núp bóng môi trường” để kích động người dân biểu tình, gây mất trật tự công cộng. Green Trees đã phản bác bằng các bài viết trên Facebook và một bài trả lời phỏng vấn của Cao Vĩnh Thịnh trên BBC.
  Chưa có đủ thông tin để đánh giá VTV đã đưa tin gây “oan sai” gì cho Green Trees, tuy nhiên VTV không sai khi nói rằng Green Trees “núp bóng môi trường” để kích động biểu tình, nhằm mục đích sau cùng là lật đổ chế độ. Có ít nhất 5 biểu hiện cho thấy điều đó.
  Thứ nhất, là việc Green Trees đã cướp phong trào bảo vệ cây xanh của các NGO có tư cách pháp nhân, để lái phong trào theo hướng biểu tình liên tục, thay vì duy trì khuynh hướng trung lập thể hiện trong nội quy ban đầu:
  Thứ hai, là việc fanpage Green Trees thường xuyên đăng những bài viết lợi dụng vấn đề môi trường để kêu gọi lật đổ chế độ:
  Thứ ba, là việc Phạm Đoan Trang, người thật sự đứng đầu Green Trees, không giấu mục đích lật đổ chế độ:
  Thứ tư, là việc Green Trees từng phối hợp với Mã Tiểu Linh (đảng viên Việt Tân), tìm cách biến các cuộc biểu tình “vì môi trường” thành “cách mạng dù” để lật đổ chế độ:
  Thứ năm, là việc họ làm phim tài liệu “Đừng Sợ” để “tri ân” Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình – hai người lợi dụng danh nghĩa “vì môi trường” để dấy lên cuộc bạo động ngày 02/04/2017; trong đó người biểu tình bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng; bao vây, đập phá tài sản nhà trưởng công an xã Thạch Bằng; kéo lên “chiếm” trụ sở Công an huyện, UBND huyện Lộc Hà.
  Không thể xem những hoạt động vừa nêu của Green Trees là “hành động bảo vệ môi trường với một thái độ chuẩn mực, đúng đắn dựa trên nền tảng của pháp luật”.

  Like

 2. Mới đây trên chương trình đối diện của VTV đã vạch mặt rất nhiều gương mặt phản động có tư tưởng chống phá, làm cho người dân hiểu rõ hơn về bản chất của các thế lực này và đa số trong số đó đều là những đối tượng phản động lưu vong, chuyên dùng các chiêu trò kêu gọi quyên góp hỗ trợ và từ đó chia chác nhau. Thời gian qua xuất hiện một tình trạng đáng báo động, đó là việc một số trường đại học đang có liên quan đến các tổ chức phản động, một trong số đó là một trường đại học ở Nghệ An đã nhận sự tài trợ của “ học bổng VOICE”, đây là một trong những chiêu trò hết sức tinh vi và nguy hiểm của các thế lực thù địch mang danh tổ chức vì nhân quyền, có thể thấy đây là một hình thức của diễn biến hòa bình giống như sự sụp đổ của Liên Xô nếu không kịp thời phòng chống thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng đó .
  Tổ chức Voice cung cấp các loại học bổng ,các khóa huấn luyện , đào tạo xã hội dân sự miễn phí ở nước ngoài cho 144 thanh niên Việt Nam, mỗi khóa kéo dài 6 tháng. Theo như những phát biểu của Voice thì đây là một khóa huấn luyện cho các thanh niên có tư tưởng muốn “thay đổi xã hội”, tuy nhiên bản chất của các khóa học này là nhằm huấn luyện số lượng lớn thanh niên với mục tiêu lật đổ chế độ và số tiền hỗ trợ đó ở đâu ra chính là từ NED (quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ) chuyên hỗ trợ cho các cuộc biểu tình đường phố lật đổ chế độ ở nhiều nước.
  Với những thông tin thu được thì khóa học này là một khóa học rất tạp nham, lộn xộn, mục đích chính của chúng là phục vụ cho việc chống đối chính quyền. Giảng viên đa phần là kẻ học trước dạy kẻ học sau. Địa điểm thời gian là tùy hứng thích thì học, không thì nghỉ. Tệ hại nhất là Trịnh Hội móc nối với một số giảng viên, trường đại học ở Philipine cho những học viên Voice vào nghe giảng chui những môn học “có liên quan”. Học viên nhận được 300USD một tháng và được hỗ trợ chỗ ở, học xong nếu muốn học tiếp hoặc nếu không có học viên mới thì sẽ cho học thêm 1,2 khóa rồi ở lại giảng dạy luôn. Trong thời gian học ở VOICE nếu Việt Tân có dự án chính trị nào thì sẽ trưng dụng số học viên đó đi khắp các nước phương Tây nhằm vận động nhân quyền chống lại nhà nước Việt Nam
  Dù với một khoản hỗ trợ không hề nhỏ như vậy mà chất lượng đầu ra của các “học viên VOICE” lại không được cao. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là số “học viên VOICE” đó có đang bị dắt mũi và lợi dụng không❓Bản chất của chúng thực ra là lợi dụng chống phá chính trị để kiếm tiền bỏ túi, vụ lợi chăng❓Chắc chắn bạn đọc đã hiểu.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s