NPH2019_716: Lật sư TTV nói bãi nhiệm sẽ thất bại. Ai cần uống thuốc tâm thần đây?

Thấy gì qua kết quả kiểm tra chữ ký Bãi nhiệm các dân cử ở Westminster?

Ultimate MMA fight có 3 hiệp trong lồng kín.
Hiệp 1: Westminster United thắng (29 người nộp đơn xin bãi nhiệm).
Hiệp 2 Westminster United thắng (nhờ tỉ phú Hoàng Kiều giúp chi phí.)
Hiệp 3 bầu cử: Cư dân Westminster thắng Knock out GO3
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s