🔥Bắt gặp "Đại gia đội lốt tị nạn" Võ Văn Dũng ra vào Việt Nam như đi chợ, VOICE giải thích sao đây?

Bắt gặp “Đại gia đội lốt tị nạn” Võ Văn Dũng xuất nhập cảnh Việt Nam như đi chợ chứ không hề Vô Tổ Quốc .

Thienhasu2018 – Chính thức yêu cầu 2 ông Trịnh Hội và Nam Lộc phải trả lời qua tình trạng Võ Văn Dũng tức Dũng LOA hình ảnh trong video này càng sớm càng tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s