Kết quả vụ kiện Nguyễn Đình Thắng vs Holly Ngô

Nguyễn Đình Thắng – Holly Ngô

Tin sơ khởi từ phóng viên Nam Quan (Trust Media Networks)

điện về cho biết vụ kiện giữa Nguyễn Đình Thắng và Holly Ngô với kết quả chung thẩm:

NĐT đã thưa tổng cộng xin bồi thường 5 vấn đề nhưng bồi thẩm đoàn chỉ đồng ý cho bồi thường 1 vụ còn lại 4 vụ khác “thiếu cơ sở để quyết định”.

Theo phán quyết thì Holly Ngô phải bồi thường cho BPSOS bồi thường 5 ngàn USD và 500 USD cho Nguyễn Đình Thắng sau 5 ngày rưỡi xử và 2 ngày rưỡi bồi thẩm đoàn nghị luận.

Vụ án đã kéo dài từ 22/10 – 30/10/2019 với rất nhiều nhân chứng; mỗi bên có 3 nhân chứng.

Do đó, dù thua 1 nhưng Holly Ngô đã thắng 4/5. Vì trong vụ này Holly Ngô là bị đơn nhưng chỉ bồi thường 5 ngàn và 500 xem như tượng trưng nên Holly Ngô đã thắng. Chắc chắn Nguyễn Đình Thắng bị thua nặng từ vụ trước vào tháng 6/2019 Nguyễn Đình Thắng phải trả cho Holly Ngô 170 ngàn USD. Chưa kể tiền luật sư cho cả 2 phía.

So với được bồi thường lần trước 170 ngàn USD thì Holy Ngô vẫn còn lời chán. Nhưng về mặt uy tín thì NĐT coi như đã đến lúc nên dẹp gánh hát BPSOS (còn người vượt biên nữa đâu mà Boat People?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s