Bolsa gió tanh mưa máu

Thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều

Long Tran

47 phút · 

Tai hại của hai thằng truyền thông bẩn Nam Quăn và Trịnh Quốc Thiến đệ tử của đám khốn nạn Việt Weekly (Nguyễn Quang Trường) bàn luận tầm bậy làm hoang mang độc giả. Đúng là những thằng Truyền Thông Thổ Tả

Xem video của chúng bàn luận tầm bậy thế lào: https://youtu.be/mqA1dpZfglU

Bằng chứng Phat Bui đưa ra: https://m.facebook.com/story.php…

Tìm hiểu thêm thông tin:

————— email chuyển từ các diễn đàn của bà tên Trần Thị Đào ————-

Bà này chuẩn bị xin lỗ Phát Bùi là vừa

———- Forwarded message ———
From: Batkhuat nguyen <batkhuatnguyen@yahoo.com>
Date: Tue, Oct 8, 2019 at 11:45 PM
Subject: Bolsa Chiến Sự FAKE NEW : Liều Dân Bùi Phát tung tin Trí Tạ móc ngoặc tham gia dự án phim VN 40T The Silk Road
To:
Xin chuyển quý vị coi và:

XIN ĐƯA RA LỜI THỀ:
NẾU PHÁT BÙI ĐƯA RA ĐƯỢC BẰNG CHỨNG THÌ TÔI LÀ TRẦN THỊ ĐÀO SẼ CHÍNH THỨC XIN LỖI PHÁT BÙI TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN VỀ ĐIỀU MÀ TÔI ĐÃ KẾT ÁN ÔNG LÀ:

KỸ SƯ NÓI LÁO!

Còn nếu Phát Bùi không chứng minh được thì sao?
XIN QUÝ VỊ TIẾP TỤC THEO DÕI NHÉ!

Tôi THÍCH XIN LỖI KHI TÔI SAI !
Ký tên,
Trần Thị Đào

Bolsa Chiến Sự: Liều Dân Bùi Phát tung tin Trí Tạ móc ngoặc tham gia dự án phim VN 40T The Silk Road

Bolsa Chiến Sự: Liều Dân Bùi Phát tung tin Trí Tạ móc ngoặc tham gia dự …

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt và văn bản
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản
Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s