VTV ƠI, ACE ƠI! BẢO VỆ LỊCH SỬ LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ĐẤY!

THS2018 – Nội dung bài viết và hình ảnh là quan điểm của Facebooker Cao Minh Thành đăng trong trang Nguyen Tuan (Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn) là quan điểm riêng của “phe nhóm” Nguyễn Thanh Tuấn không phải là chủ trương và quan điểm của THS2018. Tòa soạn đăng trong tinh thần phố biến dư luận truyền thông 2 chiều. Cám ơn

Cao Minh Thành cùng với Khoi Minh Tran và 39 người khác.

29 tháng 8 lúc 12:39 · 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nếu VTV không dám đối diện với ĐỐI DIỆN thì chúng tôi sẽ đối diện!

VTV1 ơi! Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: Chống DBHB là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN. Và, chống DBHB thì không được thờ ơ, khoan nhượng với thủ đoạn chống xét lại lịch sử. Bởi Lịch sử là máu thịt của triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!

Không có mô tả ảnh.

Nói lại điều đã nói rất rất nhiều lần: Lịch sử hào hùng của dân tộc được viết nên bằng xương máu của triệu đồng bào, chiến sỹ và những đảng viên kiên trung của Đảng. Xét lại lịch sử, bẻ cong hay lật sử cũng là phản bội Tổ quốc, phản bội lại Đảng, phản bội nhân dân. Chúng ta tin tưởng và sự sáng suốt của Đảng, trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. Sử thật lịch sử phải luôn được Đảng và nhân dân bảo vệ. Chúng ta sẽ tham gia vào sự nghiệp bảo vệ đến cùng sự thật và chân lí của lịch sử. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc xuyên tạc, xét lại lịch sử, bôi nhọ lịch sử. Ai bao che cho xét lại lịch sử là vi phạm pháp luật. Bất kỳ bàn tay ma quỷ nào xuyên tạc lịch sử, can thiệp vào công cuộc chống xét lại lịch sử đều phải bị tiêu diệt!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử dù sẽ gặp nhiều gian nan, phải đối đầu với nhiều thế lực hắc ám, bỉ ổi, hèn hạ nhưng nhất định giành thắng lợi. ACE chúng ta chống xét lại lịch sử, đấu tranh với cái xấu trên KGM phải thật sự thấm nhuần, hành động đúng tinh thần theo lời dạy của Bác Hồ:

“…KẾ HOẠCH 10 PHẦN, BIỆN PHÁP PHẢI 20 PHẦN VÀ QUYẾT TÂM PHẢI 30 PHẦN”!

“… PHẢI TĂNG CƯỜNG CHUYÊN CHÍNH VỚI KẺ ĐỊCH CỦA NHÂN DÂN. CÓ TĂNG CƯỜNG CHUYÊN CHÍNH VỚI KẺ ĐỊCH THÌ MỚI BẢO VỆ ĐƯỢC TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN!”

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chúng ta sẽ kiên trì, kiên quyết, quyết liệt đi đến cùng cuộc đấu tranh chống xét lại lịch sử. Dù gian lao, khổ hạnh cũng không sờn lòng!

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s