Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường sẽ mãn nhiệm vào quý 4 năm nay

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp ông Peter Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

TIn chính thức và thân cận cho THS2018 biết: Thứ trưởng BNG Nguyễn Quốc Cường, chủ nhiệm UBNV sẽ chính thức mãn nhiệm chức vụ chủ nhiệm UBNV ngày 1/10/2019.

Vui lòng không xuyên tạc, bóp méo tương tự như trường hợp Thú trưởng Nguyễn Thanh Sơn khi về hưu nhóm Tổ Quạ cũng đã xuyên tạc.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường ngày 1/11 tròn 60 tuổi. Tại Việt Nam công chức nhà nước sẽ nghỉ hưu.

Yêu cầu vui lòng “phê phán” đùng suy bụng “NVHN 80” mà nói tại VN tham quyền cố vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s