Cái gian manh của Võ Khôi khi lập Ban Đại Diện mới.

Khi bị truất phế về tội danh “ấu dâm” mà Ban Đại Diện CĐVN-NC đã tế nhị không muốn nói thẳng mà theo lời ông Nguyễn Văn Hòa. chủ tịch Hội Đồng Giám Sát cho biết như sau:

Ông Võ Khôi vi phạm nội quy nào?

Theo ông Hòa, ông Khôi vi phạm “Điều 27.2 gây tổn thương vật chất và tinh thần cho các thành viên khác. Điều 28.2 gây tổn hại đến uy tín chung của cộng đồng; và điều 38.2 là vi phạm luật lệ bầu cử khi ứng cử, không khai trong đơn.”

“Ông Võ Khôi phạm tội danh 311.1a Luật California Penal Code nhưng không tiết lộ trong đơn ứng cử. Cứ tra tội này thì biết là tội gì,” ông Hòa nói thêm. Khi tra cứu trên mạng thì theo tài liệu trong hồ sơ đăng ký “tội phạm tình dục” đã cho biết:

Offense/Statute: Possess Or Control Obscene Matter Depicting Minor In Sexual Conduct (Sở hữu hoặc kiểm soát vấn đề miêu tả tục tĩu nhỏ trong hành vi tình dục.)

Luật 311.1a giải thích: Ai cố tình gửi hoặc gây ra để gửi, hoặc mang hoặc gây ra, đưa vào trạng thái này để bán hoặc phân phối, hoặc trong trạng thái này sở hữu, chuẩn bị, xuất bản, sản xuất, phát triển, sao chép hoặc in bất kỳ thông tin nào, dữ liệu, hoặc hình ảnh, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phim, phim, ảnh, âm bản, slide, photocopy, băng video, đĩa laser video, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, đĩa mềm máy tính, phương tiện lưu trữ dữ liệu, CD-ROM, hoặc thiết bị do máy tính tạo ra hoặc bất kỳ hình ảnh nào do máy tính tạo ra có chứa hoặc kết hợp dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ phim hay phim nào, với mục đích phân phối hoặc triển lãm, hoặc trao đổi với người khác, hoặc người đề nghị phân phối, phân phối hoặc triển lãm để, hoặc trao đổi với những người khác, bất kỳ vấn đề tục tĩu nào, biết rằng vấn đề này mô tả một người dưới 18 tuổi đích thân tham gia hoặc mô phỏng hành vi tình dục, như được định nghĩa trong Mục 311.4, sẽ bị phạt tù. trong nhà tù quận tới một năm, với mức phạt không vượt quá một nghìn đô la (1.000 đô la), hoặc cả phạt tiền và phạt tù, hoặc phạt tù trong nhà tù tiểu bang, với mức phạt không vượt quá mười nghìn đô la (10.000 đô la ), hoặc phạt tiền và phạt tù.

Ông Võ Khôi đã chống chế:

Ông Khôi giải thích tội danh trên do Hội Đồng Chế Tài đưa ra, rằng: “Hiện nay tôi đang dạy môn toán ở Đại Học Cal State Long Beach đã hai năm nay rồi. Họ nên nhớ rằng trước khi tôi được nhận dạy học, trường đã xét hồ sơ và chấp nhận không đặt thành vấn đề, vì chuyện ấy xảy ra khi tôi 15, 16 tuổi.”

Ông nói rằng: “Khi ấy còn nhỏ, tôi chơi video game với một thằng bạn Mỹ trắng. Một hôm mẹ bạn tôi bắt gặp trong những game ấy có hình ảnh dâm ô nên đã thưa tôi ra tòa và nói là tôi đưa game cho con bà. Còn nhỏ, tôi đâu biết luật, không cãi được. Vì thế lớn lên tôi học paralegal để biết thêm về luật và có thể giúp được người khác bị oan như tôi. Chuyện chỉ có thế!”

Theo lệnh đăng ký ban hành thì ngày 3/3/2015 mà năm 2015 với ngày sinh của ông ta là 14/2/1990 thì ông Võ Khôi đã 25 tuổi nếu ông ta phạm tội đã ở tù ra thì cũng chỉ là 24 hay 23 tuổi (tính theo 1 năm tù tối thiểu.) Nội dung của tội phạm không ai rõ ngoài lời giải thích của ông Võ Khôi, lẽ dĩ nhiên mang sự cảm tính và thiếu vô tư.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Vấn đề THS2018 muốn phân tích tiếp theo là ngày 10/8/2019, sau khi ban đại diện CĐVN-NC truất phế và bãi nhiệm xong, thay vì chấp nhận nguyên tắc sinh hoạt ông Võ Khôi tiếp tục gian manh lập ra một Ban Đại Diện mới. Điều này không sai quấy, vì ở Mỹ cứ 3 người có thể lập hội. Điều tòa soạn muốn nói đến là những vi phạm liên tục của ông Võ Khôi như sau:

  1. Dùng đúng tên của ban đại diện cũ nhưng chỉ thêm một mẫu tự “NS” đằng sau tên
BĐD CĐVN-NC đương nhiệm:
BĐD CĐVN/NC mới: Thêm 2 mẫu tự “NS”

Theo luật thì 2 tổ chức sẽ khác tên vì có thêm 2 mẫu tự “NS”. Điều này giống ông Nguyễn Tấn Lạc bỏ mẫu tử “N” trong chữ SOUTHERN.

2. Võ Khôi tiếp tục dùng địa chỉ của ban đại diện đương nhiệm để đăng ký tên mới :

BĐD CĐVN-NC đương nhiệm (cũ).
BĐD CĐVN/NC mới của Võ Khôi.

3. Khi đăng ký tên mới Võ Khôi đã ma giáo: Dùng địa chỉ của Ban Đại Diện CĐVN-NC đương nhiệm và địa chỉ cơ quan là hoàn toàn giả:

11821 Mayflower Cir, GARDEN GROVE, CA 92840 là địa chỉ ma.

4. Mục đích dùng địa chỉ ma để đánh lừa nhiều người không để ý tưởng là địa chỉ nhà của Võ Khôi . Thật ra Võ Khôi nếu dùng số nhà và tên đường nhưng thành phố nhà ở là FOUNTAIN VALLEY, CA 92708 chắc chắn sẽ bị phát hiện là từng phạm tội ấu dâm tình dục. .

Không hề có địa chỉ này tại thành phố Garden grove.

Nay nhóm ông Duy Nguyễn dùng cái giấy phép (Bylaws) vừa giả vừa do một người đăng ký “tội phạm tình dục” để tổ chức diễn hành, chúng tôi cần phải giải thích để độc giả tỏ tường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s