Bắc California: Vụ kiện phỉ báng dẫn đến bồi thường và thiệt hại trừng phạt $ 629,721

Inline image

Trong một phiên tòa xử về tôi phỉ báng gần đây tại Tòa án Tối cao Santa Clara, bồi thẩm đoàn đã quyết định cho bà Phạm Thanh Nga ở San Jose California tổng cộng 629. 719,27 được bồi thường thiệt hại và trừng phạt đối với bị cáo Tana Thanh Ha Bùi vì tuyên bố phỉ báng với mục đích xấu.

Inline image


Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, một bồi thẩm đoàn Tòa án Tối cao Santa Clara đã đưa ra một bản án trong vụ kiện của Angie Elconin v. Tana Thanh Ha Bùi. (PHẠM THANH NGA v. TANA THÁI HÀ, trường hợp # 2015-1-CV-285-674, trường hợp đã được hợp nhất với trường hợp # 16CV29515).

Sau khi nghe gần hai tuần lấy lời khai và xem xét các bằng chứng tài liệu rộng rãi, bồi thẩm đoàn đã quyết định phần thắng cho Elconin (Phạm Thanh Nga), xác định rằng Bùi đã phải bị TRÁCH NHIỆM PHỈ BÁNG, CỐ TÌNH GÂY SỰ PHIỀN MUỘN MẤT TINH THẦN và KHÔNG THANH TOÁN MỘT KHOẢN NỢ mà Bùi thiếu Phạm Thanh Nga tức Angie Elconin

Tranh chấp giữa Phạm Thanh Nga / Angie Elconin và Tana Thai Ha / Thanh Ha Bùi nảy sinh sau khi họ có những bất đồng liên quan đến việc sử dụng quyên góp cho một sự kiện từ thiện cao cấp diễn ra tại Napa California vào tháng 12 năm 2014. Sau những bất đồng này, Tana Thai Hà đã phát động chiến dịch nhục mạ danh tiếng của Phạm Thanh Nga và, như Tana Thai Ha đã tuyên bố, sẽ khiến Phạm Thanh Nga biến mất khỏi San Jose. Phạm Thanh Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm sự công minh của hệ thống tòa án.

Thay vì chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình, Tana Thai Ha đã trả lời bằng cách nộp đơn khiếu nại phản biện của mình chống lại Phạm Thanh Nga, cho rằng chính cô đã bị phỉ báng và bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Phạm Thanh Nga được đại diện bởi Mitchell Langberg của Brownstein Hyatt Farber Schreck, một chuyên gia được dư luận Hoa Kỳ công nhận trong ngành luật phỉ báng. Langberg trình bày với bồi thẩm đoàn bằng chứng thuyết phục rằng Tana Thai Ha đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch về Phạm Thanh Nga và rằng Tana Thai Ha là tác giả gốc của Bài viết “Mẹ triệu phú.” (Millionaire Mom.)

Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng, bồi thẩm đoàn đã quyết định cho Elconin được $ 545.625 tiền bồi thường thiệt hại và trừng phạt. Bồi thẩm đoàn cũng đã xóa bỏ đơn kháng án (kiện kép) của THANH HÀ BÙI, lý do bồi thẩm đoàn không thấy những bằng c hứng PHẠM THANH NGA / Angie Elconin đã đưa ra những tuyên bố sai về TANA THÁI HA hoặc gây ra sự đau khổ nghiêm trọng cho Bùi.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, Chánh án Carrie Zepeda đã nâng tiền phạt thêm chi phí pháp lý cho Phạm Thanh Nga dẫn đến tổng số tiền phán quyết là $ 629.719,27 mà Tana Thai Ha / Thanh Ha Bùi phải trả.

Tòa cũng bác bỏ yêu cầu của Tana Thai Ha, để có một phiên tòa mới. Tana Thai Ha / Thanh Ha Bùi đã đưa ra luận cứ trong giai đoạn thiệt hại trừng phạt của phiên tòa rằng cô không có đủ tiền để trả bản án này và đến nay đã từ chối trả bất kỳ phần nào trong đó.

Phạm Thanh Nga rất biết ơn bồi thẩm đoàn đã minh oan cho bà và giúp phụ hồi danh dự của bà. Phạm dự định cương quyết theo đuổi phán quyết này của tòa và đồng ý trả góp với lãi suất ở mức 10% mỗi năm cho đến khi được trả hết bởi Tana Thai Ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s