44 năm lộng hành gian lận – Đã đến lúc cần vạch mặt bọn lưu manh gây quỹ

Chau Truong haivannews@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com>To:hoangcodinh@comcast.net,chuyenbai chuyenbai@ymail.com [thaoluan9]Aug 11 at 11:22 AM

Tôi xin mách nước cho quý vị biết nè:

Theo luật ở Mỹ, tất cả việc quyên góp tiền tại Mỹ cho dù bất cứ lý do gì đều bất hợp pháp. Không phải có giấy phép sinh hoạt trong cộng đồng là được phép gây quỹ đâu nhe.

1-Giấy phép của anh làm cái gì thì chỉ làm những gì anh xin phép, và chỉ làm trong phạm vi của city hoặc county. Tổ chức bán vé phải xin phép, nếu không có người báo cáo tới cảnh sát, cảnh sát sẽ xuống dẹp ngay.

2-Quý vị phải nhớ mỗi lần tổ chức như vậy phải đóng thuế trên vé bán ra. Đa số các tổ chức gây quỹ đều vi phạm luật lệ của Mỹ vì không có ai tố cáo với sở thuế, cảnh sát, và FBI.

Muốn dẹp các tổ chức lừa gạt quyên góp tiền bạc chống cộng, đấu tranh, điều duy nhất là thấy họ tổ chức ở đâu báo cáo cho cảnh sát địa phương và FBI, IRS để họ làm việc với bọn lừa gạt này.

Đây là địa chỉ của FBI và sở thuế,

FBI Headquarters
935 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20535-0001
(202) 324-3000

How Do You Report Suspected Tax Fraud Activity?

Lưu ý FBI có nhân viên nói tiếng Việt và mọi báo cáo được giữ kín tên tuổi.

Mail:
Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405

Fax: (877) 477-9135

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s