NPH2019_362: Tỉ phú Hoàng Kiều thông báo livestream RECALL 13/8/2019

Muốn xem toàn bộ video vui lòng vào d8a6y: https://youtu.be/190CRaIr9yg
Giới thiệu Livestream từ 18 – 20 giờ ngày thứ Ba 13/8/2019 về vấn đề RECALL Tam Nhân Bang và nhóm Trần Thái Văn nhớ đón xem.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s