NPH2019_358: David Dương ủng hộ tổ chức Giám mục Nguyễn Thái Hợp chống Formosa 25 ngàn tại sao?

Nhà báo NPH đoán trúng lý do tỉ phú Hoàng Kiều giải mã LS Trần Thái Văn – CS Nguyễn Hồng Nhưng hát, David Dương ủng hộ 25 ngàn cho tổ chức Giám mục Nguyễn Thái Hợp chống Formosa- – Quách Duy là ai?

Nhớ đăng ký thêm kênh dự phòng: https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s