Another version of the Van Tran ‘I am a Child Molester’ comment

Một phiên bản khác của Van Tran “Tôi là một đứa trẻ Molester”


BỞI NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2010

Dân biểu Trần Thái Văn

Đôi khi lời khen lớn nhất là bắt chước. Đôi khi sự bắt chước đơn giản là điều lầm lỗi không thể tránh khỏi. Đôi khi một cụm từ không may được đưa ra bởi một ứng cử viên có thể chứng minh là một sự cố có chút vấn đề.

Khi Loretta Sanchez bình luận trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha rằng, người Việt Nam đang cố gắng chiếm lấy vị trí của cô ấy, đối thủ của bà, Trần Thái Văn, đã đưa ra nhận xét đó, đưa nó ra khỏi bối cảnh và biến nó thành một xì-căng-đan mà thực tế không phải bê bối.

Vâng, Ứng cử viên Trần Thái Văn là nạn nhân của trường hợp vạ miệng của chính mình. Tôi đã đăng sáng nay một video trên YouTube về lời bình luận của anh ấy được đưa ra trong một cuộc tranh luận với nữ nghị sĩ Loretta Sanchez, nơi anh ấy đã tuyên bố rằng “tôi là một người sờ mó trẻ em.” (THS2018 – Ông Trần Thái Văn được biết hay pha trò vô duyên và nhạt như nước ốc.) Một bài tường trình khác về nhận xét đó cũng đã xuất hiện trên YouTube hôm nay. Tôi thích video hay hơn của tôi.

Another version of the Van Tran ‘I am a Child Molester’ comment

BY ON OCTOBER 19, 2010

Assemblyman Van Tran

Sometimes the greatest praise is imitation. Sometimes imitation is simply inevitable. Sometimes an unfortunate phrase made by a candidate can prove to be a bit of a problem. When Loretta Sanchez commented in a Spanish language interview that “Vietnamese were trying to take her seat” her opponent Van Tran seized on that comment, took it out of context and made it out to be something of a scandal when it wasn’t.

Well, Assemblyman Van Tran is the victim of his own case of hoof in mouth disease. I posted this morning a YouTube video of his comment made during a debate with Congresswoman Loretta Sanchez where he stated “I am a Child Molester.” A different presentation of that comment showed up on YouTube today. I like it better than mine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s