Vai trò kiều bào đối với biển đảo và quê hương

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố trân trọng mời quý kiều bào tham dự hội nghị “Vai trò kiều bào với biển đảo quê hương”.

Nội dung: Nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền đến kiều bào và thân nhân, những người đang công tác kiều bào tại Ban Liên lạc kiều bào 24 quận – huyện hiểu rõ về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới của Việt Nam và đặc biệt là chủ quyền về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo đúng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển.

Thông tin về cuộc sống, những khó khăn vất vả và ý chí quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc;Giới thiệu bộ sưu tập 150 bản đồ và 3 sách atlas cổ về Hoàng Sa, Trung quốc và hàng hải vùng Đông Nam Á, chứng minh Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa của ông Trần Thắng – kiều bào Mỹ

Thời gian vào 13 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Để nhận thư mời chính thức xin gửi thông tin xác nhận xác nhận tham dự về Email: tqthu.ovc@tphcm.gov.vn;

Trước 17 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2019 để tổng hợpTrân trọng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s