NPH2019_311: Ca sĩ Lệ Hằng giao lưu cùng ca sĩ Thanh Thúy (Hà Nội)

Thơ Đỗ Trung Quân – Nhạc: Giáp Văn Thạch
Thể hiện: Thanh Thúy – Lệ Hằng

Tại Hà Nội

Nhớ đăng ký thêm kênh dự phòng: https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s