LeHang_001: Chiếc Lá Cuối Cùng

Sáng tác: nhạc sĩ Tuấn Khanh
Trình diễn: Tiếng Hát Lệ Hằng

Vui lòng bấm nút đỏ (Subscribe) để đăng ký kênh. Đây cũng là kênh dự phòng của KBCHN.

https://yotube.com/user/KBCHNTV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s