Giấy phép hoạt động của hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ

THS2018- Thể theo lời yêu cầu của nhiều độc giả, chúng tôi xin đăng tải giấy phép hoạt động của hội HO TPB/QP (Hội HOCTTPB/QP).

https://thienhasu2018.com/2019/05/17/nph2019_204-su-that-ve-cai-goi-la-hoi-ho-cuu-tro-tpb-qp/

https://thienhasu2018.com/2019/05/16/thu-gui-hoi-ho-cuu-tro-tpbqp-vnch-hay-su-that-ve-cai-goi-la-hoi-ho-cuu-tro-tpb-qp/

Số đăng ký và tên chính thức của hôi HOCTTPB/QP :
C3141107 – DISABLED VETERANS AND WIDOWS RELIEF ASSOCIATION

Tất cả những hoạt động trước năm 2009 (2004) đều bất hợp pháp. Nghĩa là 15 năm hoạt động nhưng chỉ có giấy phép từ 2009 đến 2019.

Bà Nghiêm Thanh Hà đã là kiểm soát tổ chức Hôi HOCTTPB/QP từ ngày đầu năm 2009 13/3/2009).

Bù nhìn Hạnh Nhơn làm chủ tịch

Bylaws ngày 15/02/2009 do luật sư Dina Nguyễn làm (số tiền báo cáo với tiểu bang California là trên 2 triệu USD – không biết số tiền này từ nguồn gốc nào? Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, vậy không có giấy phép thì ai đứng tra tổ chức từ 2004?

One thought on “Giấy phép hoạt động của hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s