NPH2019_204: Sự thật về cái gọi là Hội HO Cứu trợ TPB/QP

Chiếc mặt nạ băng đảng Việt Tân đã rơi xuống sau đơn tố cáo của chính thành viên trong Hội HO cứu trợ TPB/QP.
NVHN chính là những con kên kên rỉa xác đồng đội và sống bằng một phần thân thể của TPB VNCH.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647 Đền tưởng niệm vua Hùng tại Quận 9 tpHCM

https://thienhasu2018.com/2019/05/22/giay-phep-hoat-dong-cua-hoi-ho-cuu-tro-thuong-phe-binh-va-qua-phu/

One thought on “NPH2019_204: Sự thật về cái gọi là Hội HO Cứu trợ TPB/QP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s