Thời sự VTV1 19h Tối hôm nay 9/1/2019 ✦ Tin Tức Thời Sự Mới Nhất

THS2018 – Xem phút 11.55. VTV1 “sơ xuất” khi quay hình chân dung Hồ Chí Minh được “treo” dưới đất. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s