Cố đấm ăn xôi – Lì lợm vô liêm sỉ

Phải đề là Former Senator mới đúng

Trong cuộc diễn hành Tết Kỷ Hợi tại Quận Cam,  một số người lấy làm lạ tại sao có chiếc xe lái bởi ông chồng của Janet Nguyễn  (ông chồng người Mỹ tên là Tom) với tấm biểu ngữ  tự xưng mình là Senator Janet Nguyễn.   Tuy không thấy có mặt Janet Nguyễn trong buổi diễn hành nhưng với biểu ngữ tiếm danh tự cho mình là thượng nghị sĩ  làm một số người vừa thắc mắc và bất bình.

Bà Hạnh Nguyễn, một cử tri chia xẻ:” Chúng tôi không tiếc là Janet Nguyễn đã thua cử và sẽ không nhớ cô đâu”

Janet Nguyen thua cử một cách bất ngờ năm 2018 khi tái tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang. Nhiều cử tri nhận thấy Janet Nguyễn đã chia rẽ cộng đồng quá nặng nề khi mang tiền tranh cử của mình giúp gửi hàng chục truyền đơn đi mạ lị các ứng cử viên gốc Việt như Tyler Diệp và Andrew Đỗ.  Đồng thời cô ra mặt chính thức ủng hộ các ứng cử viên gốc Mễ chống lại ucv gốc Việt.   Cậy thế quyền hành, tay sai của cô như Nguyễn tấn Thọ đã đi chụp mũ cộng sản những dân cư đã lên tiếng chống đối sự đánh phá cộng  đồng của cô.    

Các cử tri tại Quận Cam đã bầu ông Đại Tá Tom Umberg lên làm TNS thay thế Janet Nguyễn.  Hôm diễn hành, ông đã đi xuống đường cùng với các cử tri để chúc mừng Tết đồng bào.

Janet Nguyễn sau khi thua thì vẫn còn ấm ức với cộng động người Việt tại Quận Cam.  Cô không có một lời cảm ơn các dân cư và cử tri đã giúp đỡ cô trong vấn đề tài chánh và lá phiếu trong bao nhiêu năm nay.    

Để cho cộng đông người Việt tại Quận Cam thấy như là một bài học,  cô đã bay lên San Jose, đãi dân cư tại San Jose và vùng Bắc California nói chung một buổi ăn và làm một buổi họp chính thức cảm ơn đồng bào San Jose đã ủng hộ cô ra tranh cử.  

Điều này Janet Nguyen đáng lẽ phải là ở Quận Cam, nơi mà cô được chính thức đại diện chứ không phải là ở vùng San Jose.  Tuy vậy, theo ông Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong, thì Janet Nguyễn đã từng lên Bắc California , gặp Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam tai San Francisco để xin tài chánh ra tranh cử.  

Một số cử tri tại Quận Cam nhận thấy Janet Nguyễn đã coi thường cử tri tại Quận Cam và lại còn mỉa mai họ trong ngày diễn hành.  Đã không cảm ơn họ nhưng vẫn muốn mang danh là thượng nghị sĩ đại diện cho họ tuy rằng mình đã chính thức thua cử.

TNS đương nhiệm đơn vị 34. Không thể đơn vị 34 có đến 2 TNS. Đúng là “dòng máu lừa bịp”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s