NGHỊ VIÊN DIỆP THẾ LÂN “GIỮA HAI LẰN ĐẠN” ?


Sáng mồng 1 Tết Kỷ Hợi vừa qua, Lễ Chào Cờ VÀNG Quốc Gia như thông lệ hằng năm đã xảy ra tại kỳ đài Thành Phố San Jose, trước Tiền Đình Thành Phố, do Nghị viên Diệp thế Lân bảo trợ, có khá đông Quân Dân Cán Chính tham dự với Lễ Nghi Quân Cách trang trọng, sau đó thì vào nhà vòm Rotunda dự tiệc nhẹ mừng Năm Mới. Bên cạnh đó, đồng hương cũng đã có những thái độ khác nhắm vào NV Diệp thế Lân, đầu năm cũng nên nghiền ngẫm làm bài học xử thế.


Bất công ở Mỹ: Doanh nghiệp Việt bị xử ép, cộng đồng Việt giúp, nghị viên gốc Việt hại

Inline image

Vũ huynh Trưởng vận động đồng hương biểu tình chống David Dương
THS2018 – nb NPH có mặt trong bữa tiệc này (có cả nhà báo Đoàn Trọng, ủng hộ Lý Tống. Thương lượng giữa Lý Tống với David Dương có nb NPH ngồi bên cạnh. Ông David Dương chỉ thỏa thuận mua “sự bình an” với giá 5 ngàn USD. Sự thương lượng bất thành, 7 người đứng biểu tình, Lý Tống đứng giữa. Đoàn Trọng cũng bỏ tiệc David Dương đi theo nhóm Lý Tống. Ngày hôm sau trước khi làm phóng sự Tết, nb Đoàn Trọng và NPH có sự bất đồng tại phở Bằng. nb NPH nói trong sự nóng giận với nb Đoàn Trọng: “Tôi không ủng hộ Lý Tống.”

Inline image

Vũ huynh Trưởng ủng hộ David Dương, trong khi NV Diệp thế Lân bỏ phiếu chống David Dương.
Cũng cần làm sáng tỏ, Victor Dương là em trai của David Dương, Giám Đốc CWS ở San Jose, trong khi David Dương thì thầu hốt rác ở Đa Phước- Việt Nam 

Inline image

David Dương

Giám đốc Vietnam Waste Solutions tại Đa Phước VN

Waste management service in Ho Chi Minh City, Vietnam

Address: Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Phone :+84 28 3778 0588

Nguyễn đăng Trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s