NPH2019_048: Nhà báo Minh Tâm nói gì về vụ thưa kiện hội HO cứu trợ Thương Phế Binh

Lá thư của ban tổ chức Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 11 tại San Jose công bố Hội Ho Cứu trợ TPB/QP VNCH không “rõ ràng và minh bạch” trong việc báo cáo chi thu và không trả lời thắc mắc từ cuối tháng 12/2017.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
http://youtube.com/thacmac52
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s