Trực tiếp trận đánh Giáp Lá Cà Pháo Đài Đồng Đăng Rực Lửa Cuộc Chiến Bảo Vệ Biên Giới Phía Bắc 1979

Nếu tổ quốc kêu gọi lần nữa. Tôi sẽ xung phong vào quân đội. Sư đoàn pháo binh Việt Nam. Vì tôi đã ra quân rồi. Nhập ngủ tháng 2 -2010..
Trả thù cho đồng bào cả nước. Sẵn sàng xung phong. Ra chiến trường hi sinh cho tổ quốc bảo vệ đất tổ tiên ông cha ta để lại cho con cháu muốn đời để nhớ on.
Dù kẻ địch mạnh nhất hay đội quân hùng mạnh đến mấy. Việt Nam ta là con rồng cháu tiên. Không bao giờ sợ kẻ địch tấn công. Dù có chết noi xa quê hương. Vẫn luôn về với quê nhà. Việt Nam. Sẵn sàng chiến đấu đến cùng đến giọt máu hơi thuở cuối cùng sẵn sàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s