NPH2018_239: Giao lưu độc giả ngày 25/10/2018

Thêm chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng. Tạ Phong Tần ganh tị với Ngọc ngọc Như Quỳnh. Hết chống NNVN quay sang chống nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s