NPH2018_236: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường 23/10/2018 – P2

Chuyện bầu cử lủng củng với biểu tình Đàm Vĩnh Hưng và các nhà dâm chủ qua Mỹ đánh đấm tranh ăn.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s