NPH2018_111: CCB Phạm Xuân lên án nhóm Trịnh Hoài Nam Quách Duy

Cây kim trong bọc cũng dần phát hiện: nhóm Trịnh Hoài Nam có ý đồ gì hết Lịch Sử Việt Nam đến Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử qua Đặc Khu Kinh Tế toàn là những âm mưu phù Trung Quốc?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s