NPH2018_097: Tin nóng về Michael Phương Minh Nguyễn

Livestream giữa nhà báo Đỗ Dzũng (Người Việt) và nhà báo Nguyễn Phương Hùng (KBCHN) về sự việc liên quan đến sự mất tích của Việt kiều Mỹ ở quận Cam ông Michael Phương Minh Nguyễn tại Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s