NPH2018_092: Làm sao ám sát một ban đại diện cộng đồng? Phần 2

Những sai lầm, gian dối, xảo trá, điêu ngoa, lấp liếm, độc tài của Ban tổ chức bầu cử và buổi họp báo đầu voi đuôi chuột của Trịnh Hội và VOICE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s