Phố Bolsa TV: Bầu cử sai phạm – thất cử bất phục

LTS: 4323 lá phiếu mất 25 ngày để đếm bào thai 43 năm tự do dân chủ đã được thai nghén sinh ra quái thai. 4 ngàn lá phiếu mất 25 ngày, Mất 21 năm giữ miền Nam mất trogn  55 ngày vậy mà đòi giải thể CSVN, chống Tàu cộng thì có cần dùng lý do đoàn kết để chống Cộng hầu có cớ cho thằng hám danh Bùi Thế Phát, tay sai Việt Tân đắc cử. Dù sao cũng là cú hốt hụi chót của Phan Kỳ Nhơn, của “dám mục” không có Đức và của Sáu lộn Lèo. THIÊN HẠ SỰ     

“Dám” mục không có Đức Trần Thanh Vân từng “đội Bùi Thế Phát lên đầu năm 2015


Tin lành có áo lễ kiểu này không – Trần Thanh Vân?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s