Free U.S. Citizen Michael Phuong Nguyen, Held by Vietnamese Govt without cause

THS – Tòa soạn đăng tin với sự dè dặt thường lệ, THS đã liên lạc với Lesslie Nguyen qua messenger để phỏng vấn hầu làm sáng tỏ sự kiện nhưng chưa được trả lời. Về nguyên nhân cũng như xác tín của sự bắt giữ cũng không rõ ràng: thí dụ cơ quan đang tạm giữ, nguồn tin ai cung cấp.
Ít nhất cho đến giờ phút này BNG Hoa Kỳ cũng như đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như chính quyền Việt Nam vẫn chưa một thông tin nào. Tại sao không đặt giả thuyết đi chơi bị mất tích hoặc nguyên nhân nào khác?
Trong thư kêu cứu lại đã viết rõ ràng là “bị giam giữ mà không có lý do”. Điều này có thể một là gia đình biết rõ chuyến đi của người thân mang một “nhiệm vụ” bất lợi cho an ninh ; Hai là mù mờ về sự kiện và chỉ phỏng đoán?  

Free Michael Phuong Minh Nguyen

FREE U.S. CITIZEN MICHAEL PHUONG NGUYEN, HELD BY VIETNAMESE GOVT WITHOUT CAUSE

Xin xem ở phía dưới cho tiếng Việt

We wish to bring your attention to the plight of Michael Phuong Minh Nguyen.  On June 27, 2018, Michael traveled to Vietnam to visit friends and family. However, he did not return on his scheduled flight.  Through various sources, he is presumed to be currently being detained and imprisoned by the Vietnamese government. As of July 27th, Michael has already been missing for 21 days.  The government there refuses to acknowledge his detainment, or share any information about his condition. As of today, we have not been able to confirm his whereabouts or what he was charged with. For any government to incarcerate anyone without any probable cause is a blatant violation of human rights and of international law, especially if the detained is a citizen of another country.

Michael, 54, is a U.S. Citizen, father of 4 daughters, an independent business man and an active member of his community and church.  His family is very concern for his safety.

We, as U.S. citizens, hereby demand an immediate and unconditional release of Michael Phuong Minh Nguyen. Failure to do so only serves to further discredit the Vietnamese government in the eyes of the international community, and equally important, in the eyes Vietnamese people.

We respectfully asked for your assistance in this cause.

 

ĐÒI HỎI TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN HOA KỲ MICHAEL PHƯƠNG MINH NGUYỄN ĐANG BỊ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM BẮT GIAM KHÔNG LÝ DO

Gia đình chúng tôi khẩn thiết kêu gọi sự quan tâm của tất cả mọi người đến hoàn cảnh của chồng và cha chúng tôi, anh Michael Phương Minh Nguyễn. Từ ngày 27 tháng Sáu năm 2018, anh Michael Phương đã về Việt Nam thăm viếng bạn bè và gia đình. Anh đã không trở về trên chuyến bay đã ấn định. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết anh đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng Bảy, anh Michael Phương đã biệt tăm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ, hay chia sẻ bất cứ tin tức gì về tình trạng của anh. Và cho đến hôm nay, chúng tôi cũng không xác định được nơi nhà giam nào và anh bị cáo buộc về tội gì. Bất cứ chính quyền nào giam giữ người không duyên cớ đã là một vi phạm trầm trọng đến nhân quyền và luật lệ quốc tế, đặc biệt hơn nữa người bị giam là công dân của một quốc gia khác.

Anh Michael Phương, 54 tuổi, là một công dân Hoa Kỳ có bốn người con gái, một doanh nhân độc lập, và còn là một thành viên tích cực phục vụ trong cộng đồng nơi gia đình anh cư ngụ. Gia đình chúng tôi hiện đang cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của anh.

Chúng tôi, những công dân Hoa Kỳ, đòi hỏi chính quyền Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho anh Michael Phương Minh Nguyễn. Việc từ chối sự yêu cầu chính đáng này càng làm chính quyền Việt Nam suy giảm uy tín trong cộng đồng quốc tế; và cũng ngang tầm mức quan trọng là cái nhìn của những người Việt Nam.

Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi sự hỗ trợ của quý vị trong công tác nhân quyền này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s