NPH2019_089: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường 24/7/2018 Phần 3

Chuyện chưa bao giờ kể của ông Nguyễn Mạnh Cường về chế độ VNCH 1 và 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s