NPH2019_088: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường 24/7/2018 Phần 2

Từ bầu cử gian lận suy luận ra VNCH và những vấn đề “tập trận” hàng tuần (đi bộ giải phóng Việt Nam” đến những chuyện trong nhà chưa biết ngoài ngõ đã tỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s