Buôn hàng giả bán hận thù ngày “tổng biểu tình” 7/7/2018 tại WDC

Những hình ảnh “buôn hàng giả bán hận thù mà chương trình Hội luận KBCHN thường hay nói đến. Những hình ảnh nguyên thủy từ trang mạng link bên dưới:

Biểu Tình Tại Washington DC Ngày 07-7-2018

Biểu Tình Tại Washington DC Ngày 07-7-2018

Mục đích tìm hiểu và để phát hiện hàng giả thì ngáy tháng trên bản tin và youtube là bằng chứng dễ nhận diện nhất. Đây là trang mạng Tiếng Gọi Công Dân (ý nghĩa gần giống như Tổ Quốc Trên hết – Youtube. Chỉ khác là Một đằng làm Photoshop, một đằng làm video chửi bới chính những người trong nước và nhục mạ cá nhân ông nb báo NPH.)

1. Bản tin mới nhất là “Biểu tình Hà Nội 7/7/2018
2. Bản tin biểu tình trước đại sứ quan CHXHCNVN ngày 7/7/2918
3. Nhưng đã có bản tin ngày 7/7/2018 tại Việt Nam (Thực tế không có đài tiêu cực nào RFA, BBC, VOA, RFI đăng tin này)

 

4.  Nhưng đã có bản tin ngày 7/7/2018 tại Việt Nam (Thực tế không có đài tiêu cực nào RFA, BBC, VOA, RFI đăng tin này)

Có thể các bạn ngoan cố cãi là Hoa Kỳ là ngày 7/7 nhưng Việt Nam đã là 8/7. Nhưng nb vào trang mạng này lúc 15 giờ 7/7 tại California (18 giờ Washington DC) tức ở Việt Nam mới có 5 giờ sáng. Xin hỏi ai đi biểu tình 5 giờ sáng 8/7? Khôn mà không ngoan. An vụn gkho6ng biết chùi mép.

5. Hình số 2, 5 và 7 là những bức hình rõ ràng mang tinh thần “thủ dâm” chính trị, vừa tưởng tượng vừa “gặp chị 5 chị 10” có thể chị Cả sau cùng?


Xem thêm hình ảnh bên dưới

htd1.jpg

htd13.jpghtd8.jpghtd3.jpghtd15.jpghtd14.jpghtd2.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s