Ủy ban tổ chức bầu cử cộng đồng NVQG tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử 2018

“Tổng giám mục” Trần Thanh Vân không có tiền thuê video cameraman hay hà tiện?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s