Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Lời tòa son: Ngày 15-6, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, không tham gia tập trung đông người… Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi.

Những ngày qua, Quốc hội tiến hành thảo luận dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết để quy định hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Lắng nghe ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, Quốc hội đã thống nhất chưa đưa ra xem xét dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5 lần này để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giữ vững an ninh – quốc phòng, chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, một số phần tử xấu vẫn lợi dụng lòng yêu nước, kích động, lôi kéo người dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống nhân dân, gây tổn hại cho đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, bình tĩnh; không để lòng yêu nước bị lợi dụng; không loan truyền những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội; không nghe theo, làm theo kẻ xấu xúi giục, lôi kéo tham gia tập trung đông người và gây ra các hành vi vi phạm pháp luật, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, cản trở sự phát triển của đất nước.

Thể hiện lòng yêu nước và phát huy dân chủ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có thể góp ý xây dựng Nhà nước, bày tỏ ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp qua các kênh thông tin chính thống.

Hãy bảo vệ sự an toàn, bình yên của bản thân, gia đình, từng ngôi làng, ngõ hẻm; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi và tin tưởng rằng lòng yêu nước và tinh thần dân chủ của người Việt Nam sẽ được thể hiện đúng pháp luật và đúng đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thân ái!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

CHỦ TỊCH

                       Huỳnh Văn Tới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s